W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Zakres Działalności Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży:

Higiena Dzieci i Młodzieży prowadzi nadzór sanitarny nad zakładami nauczania i wychowania celem zapewnienia dzieciom i młodzieży prawidłowych warunków rozwoju.

Działania ukierunkowane są na:

 1. Systematyczne dążenie do poprawy stanu sanitarnego – higienicznego placówek, a także na eliminowaniu ze szkół czynników zagrażających zdrowiu uczniów poprzez zapewnianie:
  • właściwego oświetlenia sal lekcyjnych i stanowisk pracy ucznia
  • mebli szkolnych (stolików i krzeseł) dostosowanych do wzrostu uczniów
  • rozkładów zajęć lekcyjnych zgodnych z zasadami higieny pracy umysłowej ucznia.
 2. Zapewnienie właściwego stanu sanitarnego placówek zimowego i letniego wypoczynku i tworzeniu higienicznych i bezpiecznych warunków wypoczynku dla wszystkich uczestników.
 3. Współpracę z jednostkami administracji samorządowej w celu podniesienia skuteczności prowadzonego nadzoru nad zapewnieniem właściwych warunków nauczania i wychowania.
 4. Współpracę z instytucjami na rzecz poprawy stanu sanitarnego placówek oświatowo – wychowawczych.
 5. Wnikliwe i terminowe załatwianie wniosków i zażaleń dotyczących zakładów nauczania i wychowania.