W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Oddział Nadzoru

Sekcja Epidemiologii

Kierownik: mgr Kalina Pabisiak-Ignaszewska
ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno
tel.: 65 529 37 21, 65 526 15 15 wew. 44, wew. 35 

e-mail: epidemiologia.psse.leszno@sanepid.gov.pl

 

Sekcja Epidemiologii realizuje zadania w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób.

 1. Analizuje i ocena sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób zakaźnych.
 2. Prowadzi nadzór merytoryczny nad dochodzeniami w ogniskach chorób zakaźnych.
 3. Prowadzi nadzór epidemiologiczny i wirusologiczny nad grypą w systemie SENTINEL.
 4. Rejestruje, opracowuje i analizuje ogniska zbiorowych zatruć pokarmowych.
 5. Opracowuje informacje na temat chorób szerzących się epidemicznie, dokonuje analiz i ocen epidemiologicznych, w tym systematycznej oceny sytuacji epidemiologicznej na obszarze Leszna i powiatu.
 6. Sprawuje bieżący nadzór, ocenia działania mające na celu wczesne wykrycie i likwidację ognisk szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźne.
 7. Opracowuje i ocenia stan sanitarny zakładów opieki zdrowotnej.
 8. Sprawuje nadzór nad zakażeniami zakładowymi i drobnoustrojami alarmowymi .
 9. Sporządza raporty (miesięczne, kwartalne, roczne) o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na wybrane choroby zakaźne.
 10. Sprawuje nadzór nad wykonywaniem szczepień ochronnych na terenie Leszna i powiatu oraz przeprowadza analizy w tym zakresie.

 

Materiały

ZLK-1 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej
ZLK1.pdf 0.06MB
ZLK-2 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy
ZLK2.pdf 0.06MB
ZLK-3 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową
ZLK3.pdf 0.08MB
ZLK-4 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV / zachorowania na AIDS / zgonu osoby zakażonej HIV/ chorej na AIDS
ZLK4.pdf 0.07MB
ZLK-5 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
ZLK5.pdf 0.05MB
ZLB-1 - Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych
ZLB1.pdf 0.06MB
ZLB-2 - Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy
ZLB2.pdf 0.06MB
ZLB-3 - Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV)
ZLB3.pdf 0.06MB
MZ-54 - Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2019
MZ-54.pdf 0.13MB
MZ-55 - Okresowy, dzienny Meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę
MZ-55.pdf 0.07MB
FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPOŻĄDANEGO ODCZYNU PO SZCZEPIENIU BCG
zgloszenie-niepozadanego-odczynu-po-szczepieniu-bcg.pdf 0.14MB
FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPOŻĄDANEGO ODCZYNU PO SZCZEPIENIU INNYM NIŻ BCG
zgloszenie-niepozadanego-odczynu-po-szczepieniu-innym-niz-bcg.pdf 0.15MB
Sekcja Higieny Żywności i Żywienia

Kierownik: inż. Barbara Łupicka
ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno
tel.: 65 526 15 15 wew. 68, wew. 66, wew. 69

e-mail: higiena.zywnosci.psse.leszno@sanepid.gov.pl

 

Sekcja Higieny Żywności i Żywienia sprawuje  nadzór nad:
warunkami produkcji, przechowywania, transportu i sprzedaży żywności , jakością – bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, oraz warunkami produkcji i sprzedaży materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami, które mogą mieć wpływ na zdrowie ludzi.

Dodatkowo prowadzony jest nadzór w ramach tzw. granicznej kontroli sanitarnej nad importowanymi (sprowadzanymi z krajów trzecich) produktami takimi jak: żywność i materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością

Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności jest w obecnych czasach problemem aktualnym ponieważ mimo stałego podnoszenia standardów higienicznych w produkcji żywności i wprowadzania nowoczesnych technologii, bardzo często dochodzi do ujawniania nowych „afer” związanych z zagrożeniami pojawiającymi się w środkach spożywczych, a liczba zgłaszanych zatruć pokarmowych w skali całego kraju jest nadal wysoka.

W świetle obowiązujących regulacji prawnych, to producent żywności ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo zdrowotne produkowanych i wprowadzanych do obrotu artykułów spożywczych.

Prawo żywnościowe stanowi, że żywność niebezpieczna nie może być wprowadzana do obrotu.

Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej podejmowane w ramach urzędowych kontroli żywności mają zapewnić stałe monitorowanie jej bezpieczeństwa i jednocześnie zapobiegać potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia konsumentów.

W Sekcji nadzoru Higieny Żywności i Żywienia pracuje 7 osób.

Wszystkie osoby posiadają wykształcenie wyższe, w tym 3 osoby ukończyły studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa żywności.

Co roku  jest opracowywany tzw. „Harmonogram kontroli” , w którym uwzględnia się obiekty przeznaczone do kontroli w danym roku kalendarzowym ze szczególnym uwzględnieniem  tych, w których stwierdzone zostały nieprawidłowości w zakresie utrzymania zarówno prawidłowego stanu sanitarnego jak i technicznego.

Co roku w oparciu o materiały pokontrolne opracowuje się ocenę bezpieczeństwa i stanu sanitarnego Powiatu Leszczyńskiego, i Miasta Leszna, które są przedstawiane Staroście Powiatu i Prezydentowi Miasta.

W związku z pojawiającymi się zagrożeniami w żywności prowadzone są także działania w ramach systemu RASFF, to jest Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności I Paszach, które polegają na monitorowaniu wycofywania przez przedsiębiorców artykułów stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi.

 

Materiały

Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wniosek-o-wpis-zakladu-do-rejestru.pdf 0.11MB
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wniosek-o-dokonanie-zmian.pdf 0.11MB
Wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wniosek-o-zatwierdzenie-zakladu.pdf 0.11MB
Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wniosek-o-wykreslenie-zakladu.pdf 0.11MB
Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego / materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością
wniosek-o-dokonanie-granicznej-kontroli-sanitarnej-srodka-spozywczego.pdf 0.10MB
Poradnik Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych
poradnik-dobrej-praktyki-higienicznej-i-produkcyjnej-przy-produkcji-zywnosci-niezwierzecego-pochodenia.pdf 1.83MB
Rolniczy handel detaliczny żywność pochodzenia roślinnego - prezentacja
rolniczy-handel-detaliczny-zywnosc-pochodzenia-roslinnego-prezentacja.pdf 1.17MB
Podstawowe zasady bezpiecznego grzybobrania - ulotka
ulotka-podstawowe-zasady-bezpiecznego-grzybobrania.pdf 3.97MB
Grzyby - prezentacja
grzyby-psse.pdf 2.61MB
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością
materialy-i-wyroby-przeznaczone-do-kontaktu-z-zywnoscia.pdf 0.23MB
Normy żywienia dla populacji Polski
normy-zywienia.pdf 0.13MB
Bezpieczeństwo żywności na etapie produkcji pierwotnej (dotyczy działalności rolniczej)
produkcja-pierwotna-dot-dzialalnosci-rolniczej.pdf 0.18MB
Rolniczy handel detaliczny (RHD) - informacje podstawowe
roliniczy-handel-detaliczny.pdf 0.25MB
Środki spożywcze oraz żywienie dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty
srodki-spozywcze-oraz-zywienie-dzieci.pdf 0.18MB
Interwencje konsumenckie
interwencje-konsumenckie.pdf 0.79MB
Sekcja Higieny Komunalnej
 1. Kierownik: mgr inż. Paulina Bzdęga-Kramer

ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno
tel.: 65 526 15 15 wew. 53,  wew. 47

e-mail: higiena.komunalna.psse.leszno@sanepid.gov.pl

 

Zakres Działania Sekcji Higieny Komunalnej PSSE wLesznie

Zadania związane z nadzorem nad zaopatrzeniem w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi

 • Nadzór nad stanem sanitarno – porządkowym i sanitarno – technicznym obiektów  i urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę
 • Pobieranie do badań laboratoryjnych próbek wody zgodnie z ustalonym harmonogramem
 • Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z sieci wodociągowej  
 • Sporządzanie komunikatów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • Postępowania administracyjne mające na celu poprawę jakości dostarczanej wody
 • Sporządzanie i wydawanie ocen higienicznych materiałów i wyrobów stosowanych do uzdatniania wodyprzeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wykorzystywanych do budowy sieci wodociągowych
 • Sporządzanie i przekazywanie zarządzającym ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; informowanie organów samorządowych o jakości wody w urządzeniach wodociągowych

Zadania związane z nadzorem nad kąpieliskami i pływalniami

 • Nadzór nad stanem higieniczno – sanitarnym kąpielisk i basenów kąpielowych
 • Nadzór nad  jakością wody w kąpieliskach w trakcie trwania sezonu kąpieliskowego
 • Wydawanie orzeczeń oraz komunikatów dotyczących przydatności do kąpieli w nadzorowanych kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli  
 • Monitoring jakości wody na pływalniach 
 • Nadzorowanie i analiza badań prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej właścicieli bądź administratorów basenów kąpielowych
 • Postępowania administracyjne mające na celu poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarno - technicznego nadzorowanych pływalni i basenów

Sekcja Higieny Komunalnej prowadzi usługę poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia  oraz wody na pływalniach na zlecenie.

Zadania związane z nadzorem nad obiektami użyteczności publicznej

Sekcja Higieny Komunalnej prowadzi nadzór nad stanem higieniczno – sanitarnym oraz sanitarno - technicznym:

 • Domów pomocy społecznej
 • Podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • Obiektów świadczących usługi hotelarskie: Hotele, Motele, Pensjonaty, Pokoje gościnne
 • Obiektów wypoczynkowych : Ośrodki wypoczynkowe, Kempingi, Pola biwakowe, Schroniska młodzieżowe
 • Zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, fryzjersko – kosmetycznych, odnowy biologicznej, tatuażu
 • Obiektów i środków transportu publicznego  (m. in. dworce PKP i PKS, składy pociągów, autobusy, przystanki autobusowe, taxi)
 • Terenów rekreacyjnych (Parki, Zieleńce, Plaże, Place Zabaw)
 • Innych obiektów użyteczności publicznej takich jak: Pralnie, Obiekty kultury, Obiekty Sportowe, Biblioteki, Stacje Paliw, Targowiska, Parkingi, Cmentarze, Zakłady pogrzebowe, środki transportu zwłok i szczątków ludzkich itp.

Pozostałe zadania realizowane w Sekcji Higieny Komunalnej:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych mających na celu poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów użyteczności publicznej
 • Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych.
 • Wydawanie zezwoleń na ekshumacje zwłok lub szczątków ludzkich, przewóz zwłok lub szczątków ludzkich poza granice kraju oraz opiniowanie w sprawach związanych ze sprowadzeniem zwłok z terytorium obcego państwa.
 • Rozpatrywanie zgłoszeń, interwencji oraz skarg w zakresie zagadnień higieny komunalnej

Materiały

Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok - grób rodzinny
wniosek-na-ekshumacje-zwlok-grob-rodziny.pdf 0.36MB
Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok - przeniesienie
wniosek-na-ekshumacje-zwlok-przeniesienie.pdf 0.36MB
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
oswiadczenie-o-ochronie-danych-ekshumacja.pdf 0.47MB
Sekcja Higieny Pracy

Kierownik: mgr Barbara Tatarynowicz
ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno
tel.: 65 526 15 15 wew. 63. wew. 61

e-mail: higiena.pracy.psse.leszno@sanepid.gov.pl

 

Do zadań Sekcji Higieny Pracy należy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie chorób zawodowych;
 2. nadzór nad zakładami pracy w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy,
  a w szczególności zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych związanych
  z warunkami pracy;
 3. nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie przestrzegania przepisów prawnych dotyczących:  
  1. wprowadzania do obrotu oraz stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin
  2. rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (rozporządzenie WE nr 1907/2006 REACH)
  3. klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji oraz mieszanin (rozporządzenie WE nr 1272/2008 CLP),
  4. wprowadzania do obrotu oraz stosowania produktów biobójczych,
  5. wprowadzania do obrotu oraz stosowania prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,
  6. wprowadzania do obrotu oraz stosowania środków ochrony roślin,
  7. wprowadzania do obrotu oraz stosowania substancji powierzchniowo czynnych i detergentów;
  8. występowania w środowisku pracy substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
  9. występowania szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy,
  10. stosowania leków cytostatycznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  11. usuwania i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest,
  12. bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach prowadzących prace z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi w ramach zamkniętego użycia GMO.
 4. nadzór nad wytwarzaniem, przywozem i wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych,
 5. udział w opracowywaniu opinii sanitarnych w zakresie higieny prac dotyczących rozwiązań projektowych w nowopowstałych lub modernizowanych zakładach pracy.

 

Materiały

Informacja o użyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy
zgloszenie-uzycia-czynnika-biologicznego.pdf 0.09MB
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
zgloszenie-podejrzenia-choroby-zawodowej.pdf 0.22MB
Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
informacja-o-substancjach-chemicznych.pdf 0.20MB
Wniosek o wpis do wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
wniosek-o-wpis-do-wykazu-zakladow-wytwarzajacych-produkty-kosmetyczne.pdf 0.64MB
Wniosek o dokonanie zmian w wykazie zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
wniosek-o-dokonanie-zmian-w-wykazie-zakladow-wytwarzajacych-produkty-kosmetyczne.pdf 0.64MB
Wniosek o wykreślenie z wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
wniosek-o-wykreslenie-w-wykazie-zakladow-wytwarzajacych-produkty-kosmetyczne.pdf 0.64MB
Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Kierownik: mgr Magdalena Janowska
ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno
tel.: 65 526 15 15 wew. 34

e-mail: higiena.dzieci.psse.leszno@sanepid.gov.pl

 

Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest sprawowanie nadzoru sanitarnego nad placówkami opiekuńczymi (żłobki, kluby dziecięce, domy dziecka), placówkami oświatowo-wychowawczymi (przedszkola, szkoły) oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego sekcja pełni zadania:

 • Kontroli przestrzegania przepisów prawa w zakresie stanu sanitarno-technicznego budynków, pomieszczeń, wyposażenia oraz otoczenia, w tym placów zabaw,
 • Oceny higieny procesu nauczania tj. dostosowania mebli szkolnych/przedszkolnych do wzrostu uczniów/przedszkolaków, rozkładów zajęć lekcyjnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego oraz warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych,
 • Nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami w szkolnych pracowniach chemicznych,
 • Nadzoru nad warunkami zdrowotnymi placówek sezonowych wypoczynku letniego i zimowego,
 • Wydawania decyzji dotyczących warunków sanitarno-technicznych pomieszczeń żłobków oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także wydawania opinii dla punktów przedszkolnych/zespołów wychowania przedszkolnego i szkół.

Pozostałe działania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych mających na celu poprawę stanu sanitarnego w nadzorowanych obiektach,
 • Rozpatrywanie zgłoszeń, interwencji oraz skarg w zakresie zagadnień higieny dzieci i młodzieży.

 

Materiały

Wniosek w celu uzyskania decyzji dla lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek/opinii sanitarnej dla punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego
wniosek-zlobek.pdf 0.05MB
Wniosek o wydanie opinii sanitarnej dla szkoły
wniosek-szkola.pdf 0.05MB
Wniosek o wydanie opinii w sprawie zawieszenia zajęć
wniosek-o-wydanie-opinii-w-sprawie-zawieszenia-zajec.pdf 0.38MB
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Kierownik: mgr inż. Marta Grześkowiak
ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno
tel.: 65 526 15 15 wew. 46, 52

e-mail: nadzor.sanitarny.psse.leszno@sanepid.gov.pl

ZADANIA SEKCJI:

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego realizuje zadania w zakresie ochrony zdrowia ludzi oraz ochrony środowiska na etapie projektowania, realizowania i zakończenia inwestycji budowlanych przed rozpoczęciem ich użytkowania, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz obiektach użyteczności publicznej, w tym:

 1. opiniuje i uzgadnia, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, uchwalane przez jednostki samorządu terytorialnego: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów, w tym również dokonuje uzgodnień zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozach oddziaływania na środowisko, opracowywanych do projektów w/w dokumentów planistycznych,
 2. uzgadnia na wniosek jednostek samorządu terytorialnego warunki zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
 3. opiniuje, w ramach oceny oddziaływania na środowisko, przedsięwzięcia mogące potencjalne znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 4. uzgadnia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentacje projektowe inwestycji budowlanych, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza oraz obiektach użyteczności publicznej w pełnym zakresie branżowym,
 5. wydaje, na wniosek podmiotu ubiegającego się o pomoc finansową, opinię co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,
 6. dokonuje kontroli obiektów w trakcie realizacji inwestycji budowlanych, 
 7. bierze udział w dopuszczaniu do użytkowania obiektów budowlanych, środków komunikacji lądowej – dokonuje odbiorów sanitarnych obiektów.

INFORMACJE:

Wniosek powinien zawierać:

 • dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, numer telefonu),
 • projekt budowlany zaopiniowany pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie lub  rzeczoznawcę ds. sanitarnohigienicznych  - w wersji oryginalnej do wglądu, 
 • kserokopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego (charakterystycznych rzutów) lub dokumentacji w wersji elektronicznej, 
 • kserokopie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń lub inny dokument wydany przez organ administracji architektoniczno-budowlanej,
 • kserokopie protokołów, opinii, uzgodnień, zgód na odstępstwa wymaganych prawem, min.:  
  • sprawozdanie z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej,
  • protokół kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,
 • oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
 • odpis KRS lub CDIG,
 • oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa.

Składanie wniosków:
Codziennie w godz. 7:25 - 15:00 (I piętro, pokój nr 11 - sekretariat)

Odbiór dokumentów:
Codziennie w godz. 7:25 - 15:00 (parter, pokój nr 2)
Kontakt telefoniczny:  65 526 15 15 wew. 46, 52

 

Materiały

Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania na podstawie art. 56 Prawa Budowlanego
zawiadomienie-o-zakonczeniu-budowy-i-zamiarze-przystapienia-do-uzytkowania-na-podstawie-art-56-prawa-budowlanego.pdf 0.12MB
Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego na podstawie art 3 pkt 2 lit. a Ustawy o PIS
wniosek-o-uzgodnienie-projektu-budowlanego-na-podstawie-art-3-pkt-2-lit-a-ustawy-o-pis.pdf 0.11MB
Wniosek o dokonanie odbioru sanitarnego na podstawie art 3 pkt 3 Ustawy o PIS
wniosek-o-dokonanie-odbioru-sanitarnego-na-podstawie-art-3-pkt-3-ustawy-o-pis.pdf 0.11MB
{"register":{"columns":[]}}