W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Oddział Nadzoru

Sekcja Epidemiologii

Kierownik: mgr Kalina Pabisiak-Ignaszewska
ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno

e-mail: epidemiologia@psse-leszno.pl

 

Sekcja Epidemiologii realizuje zadania w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób.

 1. Analizuje i ocena sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób zakaźnych.
 2. Prowadzi nadzór merytoryczny nad dochodzeniami w ogniskach chorób zakaźnych.
 3. Prowadzi nadzór epidemiologiczny i wirusologiczny nad grypą w systemie SENTINEL.
 4. Rejestruje, opracowuje i analizuje ogniska zbiorowych zatruć pokarmowych.
 5. Opracowuje informacje na temat chorób szerzących się epidemicznie, dokonuje analiz i ocen epidemiologicznych, w tym systematycznej oceny sytuacji epidemiologicznej na obszarze Leszna i powiatu.
 6. Sprawuje bieżący nadzór, ocenia działania mające na celu wczesne wykrycie i likwidację ognisk szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźne.
 7. Opracowuje i ocenia stan sanitarny zakładów opieki zdrowotnej.
 8. Sprawuje nadzór nad zakażeniami zakładowymi i drobnoustrojami alarmowymi .
 9. porządza raporty (miesięczne, kwartalne, roczne) o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na wybrane choroby zakaźne.
 10. Sprawuje nadzór nad wykonywaniem szczepień ochronnych na terenie Leszna i powiatu oraz przeprowadza analizy w tym zakresie.

 

Materiały

ZLK-1 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej
ZLK1.pdf 0.06MB
ZLK-2 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy
ZLK2.pdf 0.06MB
ZLK-3 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową
ZLK3.pdf 0.08MB
ZLK-4 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV / zachorowania na AIDS / zgonu osoby zakażonej HIV/ chorej na AIDS
ZLK4.pdf 0.07MB
ZLK-5 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
ZLK5.pdf 0.05MB
ZLB-1 - Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych
ZLB1.pdf 0.06MB
ZLB-2 - Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy
ZLB2.pdf 0.06MB
ZLB-3 - Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV)
ZLB3.pdf 0.06MB
MZ-54 - Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2019
MZ-54.pdf 0.13MB
MZ-55 - Okresowy, dzienny Meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę
MZ-55.pdf 0.07MB
FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPOŻĄDANEGO ODCZYNU PO SZCZEPIENIU BCG
zgloszenie-niepozadanego-odczynu-po-szczepieniu-bcg.pdf 0.14MB
FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPOŻĄDANEGO ODCZYNU PO SZCZEPIENIU INNYM NIŻ BCG
zgloszenie-niepozadanego-odczynu-po-szczepieniu-innym-niz-bcg.pdf 0.15MB
Sekcja Higieny Żywności i Żywienia

Kierownik: inż. Barbara Łupicka
ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno

e-mail: higiena.zywnosci@psse-leszno.pl

 

Sekcja Higieny Żywności i Żywienia sprawuje  nadzór nad:
warunkami produkcji, przechowywania, transportu i sprzedaży żywności , jakością – bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, oraz warunkami produkcji i sprzedaży materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami, które mogą mieć wpływ na zdrowie ludzi.

Dodatkowo prowadzony jest nadzór w ramach tzw. granicznej kontroli sanitarnej nad importowanymi (sprowadzanymi z krajów trzecich) produktami takimi jak: żywność i materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością

Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności jest w obecnych czasach problemem aktualnym ponieważ mimo stałego podnoszenia standardów higienicznych w produkcji żywności i wprowadzania nowoczesnych technologii, bardzo często dochodzi do ujawniania nowych „afer” związanych z zagrożeniami pojawiającymi się w środkach spożywczych, a liczba zgłaszanych zatruć pokarmowych w skali całego kraju jest nadal wysoka.

W świetle obowiązujących regulacji prawnych, to producent żywności ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo zdrowotne produkowanych i wprowadzanych do obrotu artykułów spożywczych.

Prawo żywnościowe stanowi, że żywność niebezpieczna nie może być wprowadzana do obrotu.

Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej podejmowane w ramach urzędowych kontroli żywności mają zapewnić stałe monitorowanie jej bezpieczeństwa i jednocześnie zapobiegać potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia konsumentów.

W Sekcji nadzoru Higieny Żywności i Żywienia pracuje 7 osób.

Wszystkie osoby posiadają wykształcenie wyższe, w tym 3 osoby ukończyły studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa żywności.

Co roku  jest opracowywany tzw. „Harmonogram kontroli” , w którym uwzględnia się obiekty przeznaczone do kontroli w danym roku kalendarzowym ze szczególnym uwzględnieniem  tych, w których stwierdzone zostały nieprawidłowości w zakresie utrzymania zarówno prawidłowego stanu sanitarnego jak i technicznego.

Co roku w oparciu o materiały pokontrolne opracowuje się ocenę bezpieczeństwa i stanu sanitarnego Powiatu Leszczyńskiego, i Miasta Leszna, które są przedstawiane Staroście Powiatu i Prezydentowi Miasta.

W związku z pojawiającymi się zagrożeniami w żywności prowadzone są także działania w ramach systemu RASFF, to jest Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności I Paszach, które polegają na monitorowaniu wycofywania przez przedsiębiorców artykułów stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi.

 

Przydatne materiały:

 • Poradnik Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych - pobierz TUTAJ.
 • Rolniczy handel detaliczny żywność pochodzenia roślinnego - prezentacja pobierz TUTAJ.

Materiały

Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wniosek-o-wpis-zakladu-do-rejestru.pdf 0.11MB
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wniosek-o-dokonanie-zmian.pdf 0.11MB
Wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wniosek-o-zatwierdzenie-zakladu.pdf 0.11MB
Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wniosek-o-wykreslenie-zakladu.pdf 0.11MB
Wniosek o wpis do wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
wniosek-o-wpis-do-wykazu-zakladow-wytwarzajacych-produkty-kosmetyczne.pdf 0.11MB
Wniosek o dokonanie zmian w wykazie zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
wniosek-o-dokonanie-zmian-w-rejestrze-zakladow-wytwarzajacych-produkty-kosmetyczne.pdf 0.11MB
Wniosek o wykreślenie z wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
wniosek-o-wykreslenie-z-rejestru-zakladow-wytwarzajacych-produkty-kosmetyczne.pdf 0.11MB
Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego / materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością
wniosek-o-dokonanie-granicznej-kontroli-sanitarnej-srodka-spozywczego.pdf 0.10MB
Sekcja Higieny Komunalnej

Kierownik: mgr inż. Paulina Bzdęga-Kramer
ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno

e-mail: higiena.komunalna@psse-leszno.pl

 

Zakres Działania Sekcji Higieny Komunalnej PSSE wLesznie

Zadania związane z nadzorem nad zaopatrzeniem w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi

 • Nadzór nad stanem sanitarno – porządkowym i sanitarno – technicznym obiektów  i urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę
 • Pobieranie do badań laboratoryjnych próbek wody zgodnie z ustalonym harmonogramem
 • Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z sieci wodociągowej  
 • Sporządzanie komunikatów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • Postępowania administracyjne mające na celu poprawę jakości dostarczanej wody
 • Sporządzanie i wydawanie ocen higienicznych materiałów i wyrobów stosowanych do uzdatniania wodyprzeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wykorzystywanych do budowy sieci wodociągowych
 • Sporządzanie i przekazywanie zarządzającym ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; informowanie organów samorządowych o jakości wody w urządzeniach wodociągowych

Zadania związane z nadzorem nad kąpieliskami i pływalniami

 • Nadzór nad stanem higieniczno – sanitarnym kąpielisk i basenów kąpielowych
 • Nadzór nad  jakością wody w kąpieliskach w trakcie trwania sezonu kąpieliskowego
 • Wydawanie orzeczeń oraz komunikatów dotyczących przydatności do kąpieli w nadzorowanych kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli  
 • Monitoring jakości wody na pływalniach 
 • Nadzorowanie i analiza badań prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej właścicieli bądź administratorów basenów kąpielowych
 • Postępowania administracyjne mające na celu poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarno - technicznego nadzorowanych pływalni i basenów

Sekcja Higieny Komunalnej prowadzi usługę poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia  oraz wody na pływalniach na zlecenie.

Zadania związane z nadzorem nad obiektami użyteczności publicznej

Sekcja Higieny Komunalnej prowadzi nadzór nad stanem higieniczno – sanitarnym oraz sanitarno - technicznym:

 • Domów pomocy społecznej
 • Podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • Obiektów świadczących usługi hotelarskie: Hotele, Motele, Pensjonaty, Pokoje gościnne
 • Obiektów wypoczynkowych : Ośrodki wypoczynkowe, Kempingi, Pola biwakowe, Schroniska młodzieżowe
 • Zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, fryzjersko – kosmetycznych, odnowy biologicznej, tatuażu
 • Obiektów i środków transportu publicznego  (m. in. dworce PKP i PKS, składy pociągów, autobusy, przystanki autobusowe, taxi)
 • Terenów rekreacyjnych (Parki, Zieleńce, Plaże, Place Zabaw)
 • Innych obiektów użyteczności publicznej takich jak: Pralnie, Obiekty kultury, Obiekty Sportowe, Biblioteki, Stacje Paliw, Targowiska, Parkingi, Cmentarze, Zakłady pogrzebowe, środki transportu zwłok i szczątków ludzkich itp.

Pozostałe zadania realizowane w Sekcji Higieny Komunalnej:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych mających na celu poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów użyteczności publicznej
 • Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych.
 • Wydawanie zezwoleń na ekshumacje zwłok lub szczątków ludzkich, przewóz zwłok lub szczątków ludzkich poza granice kraju oraz opiniowanie w sprawach związanych ze sprowadzeniem zwłok z terytorium obcego państwa.
 • Rozpatrywanie zgłoszeń, interwencji oraz skarg w zakresie zagadnień higieny komunalnej

 

Materiały

Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok - grób rodzinny
wniosek-na-ekshumacje-zwlok-grob-rodziny.pdf 0.04MB
Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok - przeniesienie
wniosek-na-ekshumacje-zwlok-przeniesienie.pdf 0.04MB
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
oswiadczenie-o-ochronie-danych-ekshumacja.pdf 0.04MB
Sekcja Higieny Pracy

Kierownik: mgr inż. Zdzisław Rzeźniczak
ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno

e-mail: higiena.pracy@psse-leszno.pl

 

Do zadań Sekcji Higieny Pracy należy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie chorób zawodowych;
 2. nadzór nad zakładami pracy w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy,
  a w szczególności zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych związanych
  z warunkami pracy;
 3. nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie przestrzegania przepisów prawnych dotyczących:  
  1. wprowadzania do obrotu oraz stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin
  2. rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (rozporządzenie WE nr 1907/2006 REACH)
  3. klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji oraz mieszanin (rozporządzenie WE nr 1272/2008 CLP),
  4. wprowadzania do obrotu oraz stosowania produktów biobójczych,
  5. wprowadzania do obrotu oraz stosowania prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,
  6. wprowadzania do obrotu oraz stosowania środków ochrony roślin,
  7. wprowadzania do obrotu oraz stosowania substancji powierzchniowo czynnych i detergentów;
  8. występowania w środowisku pracy substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
  9. występowania szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy,
  10. stosowania leków cytostatycznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  11. usuwania i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest,
  12. bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach prowadzących prace z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi w ramach zamkniętego użycia GMO.
 4. nadzór nad wytwarzaniem, przywozem i wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych,
 5. udział w opracowywaniu opinii sanitarnych w zakresie higieny prac dotyczących rozwiązań projektowych w nowopowstałych lub modernizowanych zakładach pracy.

 

Materiały

Informacja o użyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy
zgloszenie-uzycia-czynnika-biologicznego.pdf 0.09MB
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
zgloszenie-podejrzenia-choroby-zawodowej.pdf 0.22MB
Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
informacja-o-substancjach-chemicznych.pdf 0.20MB
Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Kierownik: mgr Magdalena Janowska
ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno

e-mail: higiena.dzieci@psse-leszno.pl

 

Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest sprawowanie nadzoru sanitarnego nad placówkami opiekuńczymi (żłobki, kluby dziecięce, domy dziecka), placówkami oświatowo-wychowawczymi (przedszkola, szkoły) oraz obiektami wypoczynku letniego i zimowego.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego sekcja pełni zadania:

 • Kontroli przestrzegania przepisów prawa w zakresie stanu sanitarno-technicznego budynków, pomieszczeń, wyposażenia oraz otoczenia, w tym placów zabaw,
 • Oceny higieny procesu nauczania tj. dostosowania mebli szkolnych/przedszkolnych do wzrostu uczniów/przedszkolaków, rozkładów zajęć lekcyjnych, infrastruktury do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego oraz warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych,
 • Nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami w szkolnych pracowniach chemicznych,
 • Nadzoru nad warunkami zdrowotnymi placówek sezonowych wypoczynku letniego i zimowego,
 • Wydawania decyzji dotyczących warunków sanitarno-technicznych pomieszczeń żłobków oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także wydawania opinii dla punktów przedszkolnych/zespołów wychowania przedszkolnego i szkół.

Pozostałe działania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych mających na celu poprawę stanu sanitarnego w nadzorowanych obiektach,
 • Rozpatrywanie zgłoszeń, interwencji oraz skarg w zakresie zagadnień higieny dzieci i młodzieży.

 

Materiały

Wniosek w celu uzyskania decyzji dla lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek/opinii sanitarnej dla punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego
wniosek-zlobek.pdf 0.05MB
Wniosek o wydanie opinii sanitarnej dla szkoły
wniosek-szkola.pdf 0.05MB
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Kierownik: mgr inż. Barbara Rogalka
ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno

e-mail: nadzor.zapobiegawczy@psse-leszno.pl

 

Zakres działania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego [ZNS] PSSE Leszno określa:

USTAWA
z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851) (Zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600)

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy w szczególności [Art. 3]:

 1. Uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;
 2. Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących:
  1. budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych,
  2. nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie;
 3. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych oraz środków komunikacji lądowej;
 4. Inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi.

Państwowy inspektor sanitarny, reprezentowany przez uprawnionych pracowników zapobiegawczego nadzoru sanitarnego [Art. 23. 1.], jest uprawniony do kontroli zgodności budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, określonymi w obowiązujących przepisach.

Państwowy inspektor sanitarny w ramach nadzoru zapobiegawczego [Art. 25. 1.] w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo:

 1. Wstępu o każdej porze dnia i nocy, na terenie miast i wsi do:
  1. zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład,
  2. obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, ogrodów działkowych i nieruchomości oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich skład,
  3. środków transportu i obiektów z nimi związanych, w tym również na statki morskie, żeglugi śródlądowej i powietrzne,
  4. obiektów będących w trakcie budowy;
 2. Żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób;
 3. Żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych;
 4. Pobierania próbek do badań laboratoryjnych.

Państwowy inspektor sanitarny w ramach nadzoru zapobiegawczego ma prawo wstępu do mieszkań, jeżeli w mieszkaniu jest lub ma być prowadzona działalność produkcyjna lub usługowa [Art. 26. 1.].

Wzory wniosków składanych do sekcji ZNS PSSE w Lesznie:

 

Materiały

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego dla Inwestora, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
zawiadomienie-o-zakonczeniu-budowy-1.pdf 0.08MB
Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego dla Inwestora, w stosunku do którego nie nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
zawiadomienie-o-zakonczeniu-budowy-1-1a.pdf 0.08MB
Zawiadomienie o zakończeniu realizacji inwestycji
zawiadomienie-o-zakonczeniu-realizacji-inwestycji.pdf 0.08MB
Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych
wydanie-uzgodnienia-projektu-budowlanego.pdf 0.07MB