W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wnioski i formularze do pobrania

Sekcja Epidemiologii

Materiały

ZLK-1 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej
ZLK1.pdf 0.06MB
ZLK-2 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy
ZLK2.pdf 0.06MB
ZLK-3 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową
ZLK3.pdf 0.08MB
ZLK-4 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV / zachorowania na AIDS / zgonu osoby zakażonej HIV/ chorej na AIDS
ZLK4.pdf 0.07MB
ZLK-5 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
ZLK5.pdf 0.05MB
ZLB-1 - Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych
ZLB1.pdf 0.06MB
ZLB-2 - Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy
ZLB2.pdf 0.06MB
ZLB-3 - Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV)
ZLB3.pdf 0.06MB
MZ-54 - Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2019
MZ-54.pdf 0.13MB
MZ-55 - Okresowy, dzienny Meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę
MZ-55.pdf 0.07MB
FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPOŻĄDANEGO ODCZYNU PO SZCZEPIENIU BCG
zgloszenie-niepozadanego-odczynu-po-szczepieniu-bcg.pdf 0.14MB
FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPOŻĄDANEGO ODCZYNU PO SZCZEPIENIU INNYM NIŻ BCG
zgloszenie-niepozadanego-odczynu-po-szczepieniu-innym-niz-bcg.pdf 0.15MB
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Materiały

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego dla Inwestora, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
zawiadomienie-o-zakonczeniu-budowy-1.pdf 0.08MB
Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego dla Inwestora, w stosunku do którego nie nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
zawiadomienie-o-zakonczeniu-budowy-1-1a.pdf 0.08MB
Zawiadomienie o zakończeniu realizacji inwestycji
zawiadomienie-o-zakonczeniu-realizacji-inwestycji.pdf 0.08MB
Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych
wydanie-uzgodnienia-projektu-budowlanego.pdf 0.07MB
Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży
Sekcja Higieny Komunalnej
Sekcja Higieny Pracy
Sekcja Higieny Żywności i Żywienia

Materiały

Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wniosek-o-wpis-zakladu-do-rejestru.pdf 0.11MB
Wniosek o dokonanie zmian w wykazie zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
wniosek-o-dokonanie-zmian-w-rejestrze-zakladow-wytwarzajacych-produkty-kosmetyczne.pdf 0.11MB
Wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wniosek-o-zatwierdzenie-zakladu.pdf 0.11MB
Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wniosek-o-wykreslenie-zakladu.pdf 0.11MB
Wniosek o wpis do wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
wniosek-o-wpis-do-wykazu-zakladow-wytwarzajacych-produkty-kosmetyczne.pdf 0.11MB
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wniosek-o-dokonanie-zmian.pdf 0.11MB
Wniosek o wykreślenie z wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
wniosek-o-wykreslenie-z-rejestru-zakladow-wytwarzajacych-produkty-kosmetyczne.pdf 0.11MB
Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego / materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością
wniosek-o-dokonanie-granicznej-kontroli-sanitarnej-srodka-spozywczego.pdf 0.10MB
Laboratorium Badań Wody i Gleby

Próbki wody do badań przyjmowane są w butelkach przygotowanych w naszym laboratorium wraz ze zleceniem i zakresem badań, zgodnie z instrukcją pobierania próbek.

Materiały

Zlecenie, na podstawie którego przyjmowane są próbki do badań
zlecenie-na-podstawie-ktorego-przyjmowane-sa-probki-do-badan.pdf 0.04MB
Zakres wykonywanych badań
zakres-lbwig.pdf 0.04MB
Instrukcja pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych
instrukcja-badania-mikrobiologiczne.pdf 0.11MB
Instrukcja pobierania próbek wody do badań fizykochemicznych
instrukcja-badania-fizykochemiczne.pdf 0.11MB
Zakres badań próbek wody do spożycia
zakres-badan-probek-wody-do-spozycia.pdf 0.06MB
Zakres badań próbek wody mineralnej, źródlanej, stołowej
zakres-badan-probek-wody-mineralnej-zrodlanej-stolowej.pdf 0.05MB
Instrukcja pobierania próbek wody ze studni, z basenów i z kąpielisk
instrukcja-badania-studnie-baseny-kapieliska.pdf 0.11MB
Zakres badań próbek wody z pływalni
zakres-badan-probek-wody-z-plywalni.pdf 0.10MB
Zakres badań próbek wody z kąpieliska
zakres-badan-probek-wody-z-kapieliska.pdf 0.04MB
Instrukcja pobierania próbek wody w kierunku bakterii z rodzaju Legionella
instrukcja-badania-legionella.pdf 0.12MB
Zakres badań wody w kierunku Legionella
zakres-badan-probek-wody-w-kierunku-legionella.pdf 0.10MB
Oświadczenie o ochronie danych osobowych
oswiadczenie-o-ochronie-danych-ol.pdf 0.04MB
Laboratorium Badań Żywności
Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii

Materiały

Zakres wykonywanych badań
zakres-lmip.pdf 0.04MB
Badanie próbek moczu, kału, wymazów
badanie-probek-moczu-kalu-wymazow.pdf 0.05MB
Badanie sporali
badanie-sporali.pdf 0.04MB
Badanie potwierdzenia identyfikacji szczepu
badanie-potwierdzenia-identyfikacji-szczepu.pdf 0.04MB
Wydanie odpisu sprawozdania z badania
uzyskanie-odpisu-badania.pdf 0.06MB
Instrukcja pobierania wymazu z kału
instrukcja-pobierania-wymazu-z-kalu.pdf 0.05MB
Oświadczenie o ochronie danych osobowych
oswiadczenie-o-ochronie-danych-ol.pdf 0.04MB