W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wnioski i formularze do pobrania

Sekcja Epidemiologii

Materiały

ZLK-1 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej
ZLK1.pdf 0.06MB
ZLK-2 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy
ZLK2.pdf 0.06MB
ZLK-3 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową
ZLK3.pdf 0.08MB
ZLK-4 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV / zachorowania na AIDS / zgonu osoby zakażonej HIV/ chorej na AIDS
ZLK4.pdf 0.07MB
ZLK-5 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
ZLK5.pdf 0.05MB
ZLB-1 - Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych
ZLB1.pdf 0.06MB
ZLB-2 - Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy
ZLB2.pdf 0.06MB
ZLB-3 - Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV)
ZLB3.pdf 0.06MB
MZ-54 - Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2019
MZ-54.pdf 0.13MB
MZ-55 - Okresowy, dzienny Meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę
MZ-55.pdf 0.07MB
FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPOŻĄDANEGO ODCZYNU PO SZCZEPIENIU BCG
zgloszenie-niepozadanego-odczynu-po-szczepieniu-bcg.pdf 0.14MB
FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPOŻĄDANEGO ODCZYNU PO SZCZEPIENIU INNYM NIŻ BCG
zgloszenie-niepozadanego-odczynu-po-szczepieniu-innym-niz-bcg.pdf 0.15MB
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Materiały

Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania na podstawie art. 56 Prawa Budowlanego
zawiadomienie-o-zakonczeniu-budowy-i-zamiarze-przystapienia-do-uzytkowania-na-podstawie-art-56-prawa-budowlanego.pdf 0.09MB
Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego na podstawie art 3 pkt 2 lit. a Ustawy o PIS
wniosek-o-uzgodnienie-projektu-budowlanego-na-podstawie-art-3-pkt-2-lit-a-ustawy-o-pis.pdf 0.08MB
Wniosek o dokonanie odbioru sanitarnego na podstawie art 3 pkt 3 Ustawy o PIS
wniosek-o-dokonanie-odbioru-sanitarnego-na-podstawie-art-3-pkt-3-ustawy-o-pis.pdf 0.08MB
Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży
Sekcja Higieny Komunalnej
Sekcja Higieny Pracy

Materiały

Informacja o użyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy
zgloszenie-uzycia-czynnika-biologicznego.pdf 0.09MB
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
zgloszenie-podejrzenia-choroby-zawodowej.pdf 0.22MB
Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
informacja-o-substancjach-chemicznych.pdf 0.20MB
Wniosek o wpis do wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
wniosek-o-wpis-do-wykazu-zakladow-wytwarzajacych-produkty-kosmetyczne.pdf 0.64MB
Wniosek o dokonanie zmian w wykazie zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
wniosek-o-dokonanie-zmian-w-wykazie-zakladow-wytwarzajacych-produkty-kosmetyczne.pdf 0.64MB
Wniosek o wykreślenie z wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne
wniosek-o-wykreslenie-w-wykazie-zakladow-wytwarzajacych-produkty-kosmetyczne.pdf 0.64MB
Sekcja Higieny Żywności i Żywienia

Materiały

Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wniosek-o-wpis-zakladu-do-rejestru.pdf 0.16MB
Wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wniosek-o-zatwierdzenie-zakladu.pdf 0.16MB
Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wniosek-o-wykreslenie-zakladu.pdf 0.16MB
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wniosek-o-dokonanie-zmian.pdf 0.16MB
Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego / materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością
wniosek-o-dokonanie-granicznej-kontroli-sanitarnej-srodka-spozywczego.pdf 0.10MB
Poradnik Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych
poradnik-dobrej-praktyki-higienicznej-i-produkcyjnej-przy-produkcji-zywnosci-niezwierzecego-pochodenia.pdf 1.83MB
Rolniczy handel detaliczny żywność pochodzenia roślinnego - prezentacja
rolniczy-handel-detaliczny-zywnosc-pochodzenia-roslinnego-prezentacja.pdf 1.17MB
Podstawowe zasady bezpiecznego grzybobrania - ulotka
ulotka-podstawowe-zasady-bezpiecznego-grzybobrania.pdf 3.97MB
Grzyby - prezentacja
grzyby-psse.pdf 2.61MB
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością
materialy-i-wyroby-przeznaczone-do-kontaktu-z-zywnoscia.pdf 0.23MB
Normy żywienia dla populacji Polski
normy-zywienia.pdf 0.13MB
Bezpieczeństwo żywności na etapie produkcji pierwotnej (dotyczy działalności rolniczej)
produkcja-pierwotna-dot-dzialalnosci-rolniczej.pdf 0.18MB
Rolniczy handel detaliczny (RHD) - informacje podstawowe
roliniczy-handel-detaliczny.pdf 0.25MB
Środki spożywcze oraz żywienie dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty
srodki-spozywcze-oraz-zywienie-dzieci.pdf 0.18MB
Interwencje konsumenckie
interwencje-konsumenckie.pdf 0.79MB
Laboratorium Badań Wody

Próbki wody do badań przyjmowane są w butelkach przygotowanych w naszym laboratorium wraz ze zleceniem i zakresem badań, zgodnie z instrukcją pobierania próbek.

Próbki wody ze studni i wody z pływalni pobrane w ramach zlecenia przyjmowane będą do badań po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z laboratorium.

Materiały

Zlecenie, na podstawie którego przyjmowane są próbki do badań
zlecenie-na-podstawie-ktorego-przyjmowane-sa-probki-do-badan.pdf 0.11MB
Zakres wykonywanych badań
zakres-lbwig.pdf 0.13MB
Instrukcja pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych
instrukcja-badania-mikrobiologiczne.pdf 0.11MB
Instrukcja pobierania próbek wody do badań fizykochemicznych i sensorycznych
instrukcja-badania-fizykochemiczne-i-sensoryczne.pdf 0.12MB
Zakres badań próbek wody do spożycia
zakres-badan-probek-wody-do-spozycia.pdf 0.12MB
Zakres badań próbek wody mineralnej, źródlanej, stołowej
zakres-badan-probek-wody-mineralnej-zrodlanej-stolowej.pdf 0.10MB
Zakres badań próbek wody z pływalni
zakres-badan-probek-wody-z-plywalni.pdf 0.10MB
Zakres badań próbek wody z kąpieliska
zakres-badan-probek-wody-z-kapieliska.pdf 0.09MB
Zakres badań wody w kierunku Legionella
zakres-badan-probek-wody-w-kierunku-legionella.pdf 0.10MB
Oświadczenie o ochronie danych osobowych
oswiadczenie-o-ochronie-danych-ol.pdf 0.25MB
Laboratorium Badań Żywności
Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii

Materiały

Zakres wykonywanych badań
zakres-lmip.pdf 0.09MB
Badanie próbek kału i wymazów
badanie-probek-kalu-wymazow-2022-06-15.pdf 0.50MB
Badanie sporali
badanie-sporali-2020-11-12.pdf 0.25MB
Badanie potwierdzenia identyfikacji szczepu
badanie-potwierdzenia-identyfikacji-szczepu-2020-11-12.pdf 0.25MB
Wydanie odpisu sprawozdania z badania
uzyskanie-odpisu-badania.pdf 0.06MB
Instrukcja pobierania wymazu z kału
instrukcja-pobierania-wymazu-z-kalu.pdf 0.05MB
Instrukcja użycia, przechowywani i transportu sporali A i S
instrukcja-uzycia-przechowywania-transportu-sporali-a-i-s.pdf 0.10MB
Oświadczenie o ochronie danych osobowych
oswiadczenie-o-ochronie-danych-ol.pdf 0.25MB
{"register":{"columns":[]}}