W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie przy ul. Niepodległości 66 w poniedziałki od godz. 15:00 - 16:00 i w piątki w godzinach od 9:00 do 10:00.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski muszą zawierać:

  • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego;
  • adres wnoszącego.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Postępowanie w sprawie skarg i wniosków jest postępowaniem jednoinstancyjnym. Nie służą w tym postępowaniu żadne środki odwoławcze.

Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie i ich pracowników mogą być wnoszone:

Pisemnie:

  • przesyłając pocztą na adres:
    Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie, ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno,
  • przesyłając pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.psse.leszno@sanepid.gov.pl
  • przesyłając w formie dokumentu elektronicznego za pomocą platformy e-PUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej)
    Aby móc złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP należy się zarejestrować oraz posiadać tzw.: "Profil Zaufany" lub certyfikowany podpis elektroniczny.

Ustnie do protokołu w sekretariacie Dyrektora PSSE w Lesznie, ul. Niepodległości 66, pok. 11 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 -15:00

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.02.2021 11:07 Dominik Kraczewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Kraczewski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 4.0 20.05.2024 13:34 Dominik Kraczewski
Skargi i wnioski 3.0 26.06.2022 14:36 Dominik Kraczewski
Skargi i wnioski 2.0 11.06.2022 08:59 Dominik Kraczewski
Skargi i wnioski 1.0 13.02.2021 11:07 Dominik Kraczewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}