W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków

  1. Dyrektor Powiatowej Stacji, a w przypadku jego nieobecności osoby przez niego wyznaczone przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki od godziny 9:00 do godziny 16:00.
  2. Informacja o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków jest umieszczona w widocznym miejscu w budynku Powiatowej Stacji oraz na stronie internetowej Powiatowej Stacji.
  3. Skargi i wnioski ewidencjonowane są w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków Powiatowej Stacji.
  4. Dyrektor Powiatowej Stacji, po zakwalifikowaniu wpływającego pisma jako skargi lub wniosku, przekazuje je kierownikowi komórki organizacyjnej lub pracownikowi na samodzielnym stanowisku pracy do rozpatrzenia i merytorycznego załatwienia sprawy.
  5. Pracownik komórki organizacyjnej odpowiedzialny za rozpatrzenie skargi lub wniosku przekazuje, podpisaną przez Dyrektora Powiatowej Stacji, odpowiedź na skargę lub wniosek do sekretariatu celem jej wysłania oraz kopię odpowiedzi do wyznaczonej przez Dyrektora Powiatowej Stacji komórki organizacyjnej.
  6. Szczegółowy tryb postępowania przy rejestrowaniu i załatwianiu skarg i wniosków określa odrębna procedura.
  7. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.02.2021 11:06 Dominik Kraczewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Kraczewski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Przyjmowanie i załatwianie spraw 1.0 13.02.2021 11:06 Dominik Kraczewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}