W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Co robimy

 

W Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Bydgoszczy pracuje 30 inspektorów transportu drogowego, którzy prowadzą kontrole na drogach i w siedzibach przedsiębiorstw wykonujących przewozy drogowe oraz realizują nadzory organów samorządu terytorialnego w zakresie prawidłowości wydawania licencji i zezwoleń na wykonywanie działalności przewozowej.

Inspektorzy transportu drogowego na co dzień kontrolują m.in.:

  • czas pracy kierowców w zakresie przestrzegania dopuszczalnych norm prowadzenia pojazdów, przerw w prowadzeniu i odpoczynków;
  • przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w tym weryfikują stan techniczny pojazdów i pełnienie wymagań ochrony środowiska, uprawnienia i trzeźwość kierowców;
  • uprawnienia przedsiębiorstw do wykonywania transportu drogowego i przewozów na potrzeby własne;
  • dopuszczalne wymiary, masy całkowite i naciski osi pojazdów;
  • rodzaj paliwa służącego do napędu pojazdów;
  • ciśnieniowe urządzenia transportowe stosowane przewozach drogowych towarów niebezpiecznych;
  • przestrzeganie odpowiednich wymagań i warunków w przewozach specjalistycznych – m.in. towarów niebezpiecznych (ADR), żywych zwierząt i art. szybko psujących się (ATP).
  • przestrzeganie odpowiednich przepisów związanych z delegowaniem kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Większość inspektorów posiada kilkunastoletni staż pracy w naszym Inspektoracie. Inspektorzy podlegają co najmniej raz w roku szkoleniom organizowanym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego w celu podniesienia poziomu wiedzy fachowej. Ponadto uczestniczą w wielu dodatkowych szkoleniach specjalistycznych. Aż 20 naszych inspektorów posiada uprawnienia diagnosty samochodowego, 2 inspektorów posiada tytuł Radcy Prawnego, 1 inspektor posiada uprawnienia doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (DGSA). Z kolei 5 naszych inspektorów jest wykładowcami na 6-miesięcznych kursach specjalistycznych kandydatów na inspektorów oraz corocznych kursach dokształcających dla inspektorów z całej Polski organizowanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

{"register":{"columns":[]}}