W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja z dnia 8 października 2021 r. w sprawie wody przeznaczonej do spożycia

08.10.2021

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie dnia 6 października 2021 r. stwierdził brak przydatności wody do spożywania z wodociągu Ługwałd z uwagi na obecność enterokoków w pobranej próbce wody.

Uwaga pilny komunikat

Wodociąg zaopatruje w wodę 3 miejscowości (Ługwałd, Brąswałd, Redykajny) oraz mieszkańców ulicy Ługwałdzka  nr 8-43 w miejscowości Dywity (łącznie1102 mieszkańców).

Woda z w/w wodociągu nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Administrator wodociągu został zobligowany do poinformowania konsumentów o braku przydatności wody do spożycia  i zapewnienia wody o właściwej jakości z innego, zastępczego źródła. Woda będzie dostarczana beczkowozami z wodociągu publicznego Dywity.


Z informacji przedstawionej przez Wójta Gminy Dywity z 7 października 2021 r. wynika,  iż 8 października 2021 r. nastąpi przełączenie zasilania sieci wodociągowej w  miejscowościach Ługwałd, Brąswałd, Redykajny oraz ulicy Ługwałdzkiej nr 8-43 w Dywitach na wodociąg publiczny z Olsztyna.

 

Według stanu na dzień 8 października 2021 r. brak przydatności wody do spożycia z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne obowiązuje w następujących wodociągach zaopatrujących wyszczególnione poniżej miejscowości.

Administratorzy wodociągów zostali zobowiązani zapewnić odbiorcom wodę dobrej jakości z innego, zastępczego źródła (woda z innego wodociągu, woda butelkowana, woda z cysterny).

 

powiat olsztyński:

  • wodociąg  Ługwałd- brak przydatności z uwagi na obecność enterokoków.

Wodociąg zaopatruje w wodę 3 miejscowości (Ługwałd, Brąswałd, Redykajny) oraz mieszkańców ulicy Ługwałdzka  nr 8-43 w miejscowości Dywity (łącznie1102 mieszkańców).

 

powiat piski:

  • wodociąg  Kumielsk- brak przydatności z uwagi na obecność bakterii grupy coli.

Wodociąg zaopatruje  w wodę 5 miejscowości: Cwaliny, Grodzisko, Gruzy, Guzki, Kumielsk - (436 mieszkańców).

 

Aktualne informacje dotyczące jakości wody można uzyskać od podmiotów dostarczających wodę, ze stron internetowych urzędów gmin oraz we właściwych miejscowo Powiatowych (Granicznej) Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych.

Na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w       Olsztynie systematycznie będą zamieszczane aktualne komunikaty dotyczące jakości wody do spożycia.  

{"register":{"columns":[]}}