W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.gov.pl/web/zpsmkatowice.

Data publikacji strony internetowej: 2022-04-22

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-04-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-04-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej govpress@zpsm.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu ++48 32 250 63 71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

 • Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
  im. Stanisława Moniuszki w Katowicach,

  ul. Dąbrówki 9, 40-081 Katowice
(budynek w trakcie termomodernizacji)
 • Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia
  im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
  ul. Ułańska 7b, 40-887 Katowice

Przed szkołą znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. W szkole nie znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Istnieje możliwość wjazdu dla wózków na teren szkoły od strony dodatkowego wejścia zlokalizowanego na parterze budynku. Wejście znajduje się pod schodami prowadzącymi do wejścia głównego do szkoły i jest zamykane w godzinach urzędowania - aby z niego skorzystać prosimy o kontak z centralą pod nr tel. +48 32 250 63 71. W szkole znajduje się dostępna dla gości toaleta. Osoby ze specjalnymi potrzebami prosimy o wcześniejsze zgłaszanie ich w sekretariacie szkoły, postaramy się zapewnić obsługę poszczególnych petentów. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.04.2022 16:01 Kajetan Latacz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Nendza-Wieloch
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 2.0 25.10.2022 11:04 Kajetan Latacz
Deklaracja dostępności 1.0 29.04.2022 16:01 Kajetan Latacz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}