W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

Siedzibą Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach jest miasto Katowice.

W skład Zespołu Szkół wchodzą:
1. Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Katowicach,
2. Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
 
Organem prowadzącym zespół szkół jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie zajęć artystycznych jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez specjalistyczną jednostkę nadzoru – Centrum Edukacji Artystycznej.
 
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie zajęć ogólnokształcących jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
Zespół szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
 1. rozbudza podstawowe zdolności muzyczne, rozwijając je w stopniu pozwalającym na czynną działalność zawodową w określonej dziedzinie;
 2. kształtuje i wychowuje wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki;
 3. buduje poczucie tożsamości opartej na dziedzictwie kulturowym ojczyzny;
 4. uczy odbioru wartości kultury Europy i świata;
 5. przygotowuje do aktywnej działalności na rzecz kultury;
 6. oddziaływuje aktywnie na otoczenie w sferze kultury;
 7. dba o integralny i pełny rozwój osobowości każdego ucznia;
 8. udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 9. umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 10. uwzględnia zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia.
 
Zadania zespołu szkół realizowane są w szczególności poprzez:
 1. prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania;
 2. uczestniczenie w konkursach, przesłuchaniach, festiwalach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;
 3. koncerty, przeglądy, popisy, prezentacje osiągnięć wszystkich uczniów;
 4. współpracę z placówkami kulturalnymi i artystycznymi na terenie całego kraju i poza jego granicami;
 5. współdziałanie z samorządem lokalnym w rozwijaniu działalności kulturalnej, zgodnie z postanowieniem niniejszego statutu.
 
W zależności od potrzeb środowiska lokalnego, zespół szkół współdziała z samorządami terytorialnymi w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i artystycznej poprzez: promowanie i prezentację uzdolnionych dzieci i młodzieży, typowanie uczniów do nagród i stypendiów oraz organizowanie koncertów, popisów, przeglądów i konkursów.

Materiały

Co robimy
Dokumenty szkolne
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.04.2022 15:46 Kajetan Latacz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Bernadeta Stańczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Podstawowe informacje 4.0 28.10.2022 11:40 Kajetan Latacz
Podstawowe informacje 3.0 25.10.2022 10:57 Kajetan Latacz
Podstawowe informacje 2.0 20.10.2022 12:07 Kajetan Latacz
Podstawowe informacje 1.0 29.04.2022 15:46 Kajetan Latacz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}