W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1) – dalej zwane RODO informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach, ul. Ułańska 7b, 40-887 Katowice, mail: sekretariat@zpsm.edu.pl.

2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest listownie kierując korespondencję na adres Szkoły z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych ”, bądź na adres e-mail: iod@zpsm.edu.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji łączącej nas umowy oraz wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO) oraz gdy okaże się to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Szkoły jak np. ustalenia i dochodzenia roszczeń z związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit. f RODO), ponadto, jeśli udzielicie Państwo zgody na wykorzystywanie swoich danych osobowych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu administrator będzie przetwarzać te dane (art. 6 ust 1 lit. a RODO).

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Oznacza to, że w niektórych sytuacjach jeśli będzie to konieczne musimy przekazać Państwa dane, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Odbiorcami przekazanych przez Państwa danych osobowych mogą być również banki, instytucje płatnicze lub podwykonawcy realizujący prace montażowe bądź serwisowe w tym IT.

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas: trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu; wykonywania obowiązków prawnych; w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane; w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku; ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności.

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

Materiały

INFORMACJA ADMINISTRATORA I ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ UCZNIÓW DO SZKOŁY
uczeń​_-​_klauzula​_informacyjna​_i​_zgoda​_-​_rekrutacja​_uczniow​_ZPSM.pdf 0.12MB
Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy
kandydat​_do​_pracy​_-​_​_klauzula​_informacyjna​_-​_dla​_ogłoszenia​_rekrutacyjnego​_ZPSM.pdf 0.12MB
Wzór klauzuli dotyczącej ochrony danych do umieszczenia na dokumentach aplikacyjnych
pracownik​_-​_wzór​_klauzuli​_dotyczącej​_ochrony​_danych​_do​_umieszczenia​_na​_dokumentach​_aplikacyjnych.pdf 0.09MB
Oświadczenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy w sprawie stosowania monitoringu
pracownik​_-​_oświadczenie​_o​_zapoznaniu​_się​_z​_monitoringiem​_-​_szkoła.pdf 0.08MB
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji
pracownik​_-​_zgoda​_na​_przetwarzanie​_danych​_​_w​_ramach​_procesu​_rekrutacji.pdf 0.08MB
Klauzula informacyjna RODO dla pracowników
pracownik​_ZPSM​_-​_klauzula​_informacyjna.pdf 0.13MB
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji
pracownik​_-​_zgoda​_na​_przetwarzanie​_danych​_w​_ramach​_rekrutacji​_plus​_klauzula​_ZPSM.pdf 0.11MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.04.2022 15:50 Kajetan Latacz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Krym
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ochrona danych osobowych 2.0 25.10.2022 11:02 Kajetan Latacz
Ochrona danych osobowych 1.0 29.04.2022 15:50 Kajetan Latacz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}