Samorządy nadodrzańskie wspólnie dla użeglownienia Odry

Minister Marek Gróbarczyk w towarzystwie rektora Akademii Morskiej w Szczecinie oraz wojewody zachodniopomorskiego

„Program rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Nowe szanse i wyzwania dla samorządów terytorialnych” – to temat II Konferencji konsultacyjnej dla nadodrzańskich samorządów. Spotkanie przedstawicieli MGMiŻŚ odbyło się 5 kwietnia 2018 roku w Akademii Morskiej w Szczecinie.

Do udziału w wydarzeniu Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprosiło przedstawicieli nadodrzańskich gmin, powiatów i województw. Podczas spotkania zaprezentowane zostały m.in. wstępne warianty modernizacji Odry na jej granicznym odcinku.

– Dzisiejsza konferencja jednoznacznie daje znać, że użeglownienie Odry jest możliwe i trzeba je realizować  – mówił minister Marek Gróbarczyk. Konferencja związana jest z pracami nad Programem rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Pierwsze spotkanie odbyło się jesienią ubiegłego roku we Wrocławiu. Konsultacje z przedstawicielami obszarów, na których zainteresowanie rozwojem transportu szlakami śródlądowymi jest kluczowe dla rozwoju regionów w ogóle, są o tyle cenne, że pozwalają zdiagnozować faktycznie istniejące potrzeby.  – Już w tej chwili w Akademii Morskiej w Szczecinie prowadzi się badania dotyczące transportu śródlądowego oraz budowy śródlądowych szlaków wodnych – podkreślał rektor Wojciech Ślączka. W oparciu o wnioski płynące z konferencji oraz wymianę doświadczeń, można planować i realizować kolejne działania.

Szczecińska konferencja została podzielona na dwa panele: sesję plenarną oraz roboczą. Podczas sesji plenarnej wprowadzenia oraz przedstawienia harmonogramu prac nad projektem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym dokonała Monika Niemiec-Butryn, dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ. Ponadto zaprezentowano dotychczasowe ustalenia, poczynione w oparciu o prace naukowców Akademii Morskiej, dotyczące m.in. możliwości dla transportu, budowy jednostek oraz ochrony środowiska.

Opracowanie Programu jest pierwszym etapem realizacji celów określonych w przyjętych przez Radę Ministrów w czerwcu 2016 roku Założeniach do planów modernizacji śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030.

Partnerami Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w organizacji konferencji były Akademia Morska w Szczecinie i Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście SA.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 10.04.2018 14:39
Osoba publikująca: Michał Kania
Zmodyfikowano: 10.04.2018 14:39
Osoba modyfikująca: Michał Kania