Edukacja morska

Nasze Ministerstwo nadzoruje prace związane z tworzeniem polityki systemu kształcenia i podnoszenia jakości nauczania morskiego, rybackiego oraz w żegludze śródlądowej.

Współuczestniczymy w tworzeniu polityki wykorzystania badań naukowych i prac rozwojowych. Zajmujemy się także promocją zawodów morskich, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa. Uczestniczymy w kształtowaniu szkolnictwa zawodowego w zakresie zawodów morskich, żeglugi śródlądowej i rybołówstwa.

W naszym Ministerstwie jednostką organizacyjną odpowiedzialną za ten dział jest Departament Edukacji Morskiej.

Departament Edukacji Morskiej prowadzi nadzór nad:

  • Akademią Morską w Szczecinie,
  • Uniwersytetem Morskim w Gdyni,
  • morskimi jednostkami edukacyjnymi w zakresie szkolenia członków załóg statków morskich oraz zgodności z przepisami Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (Konwencji STCW),
  • Instytutem Morskim w Gdańsku,
  • Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie,
  • Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym
  • Morskim Instytutem Rybackim – Państwowym Instytutem Badawczym,
  • Szkołami ponadpodstawowymi, które są prowadzone przez Ministra,
  • dyrektorami urzędów morskich w zakresie działalności Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej.

Do zadań Departamentu należy także obsługa Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 03.09.2018 11:27
Osoba publikująca: Krzysztof Rurek
Zmodyfikowano: 03.09.2018 11:27
Osoba modyfikująca: Krzysztof Rurek