O ministerstwie

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) jest urzędem administracji rządowej obsługującym ministra właściwego do spraw czterech działów administracji rządowej: gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo i żegluga śródlądowa. MGMiŻŚ zostało utworzone 8 grudnia 2015. W ramach urzędu działa osiem departamentów i siedem biur.

Głównym celem, który realizujemy jest wykorzystanie społecznego i gospodarczego potencjału Polski związanego z położeniem nad Morzem Bałtyckim. Cel ten realizuje się w następujących aspektach:

  • odbudowa przemysłu okrętowego i rewitalizacja przemysłu stoczniowego,
  • rozwój i rozbudowa portów,
  • przywrócenie żeglugi na rzekach,
  • rozwój i wsparcie rybołówstwa,
  • racjonalne zarządzanie wodami,
  • istnienie silnych ośrodków szkolnictwa morskiego.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 01.03.2018 10:49
Osoba publikująca: Joanna Lis-Drużyńska
Zmodyfikowano: 01.03.2018 10:49
Osoba modyfikująca: Joanna Lis-Drużyńska