W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Działania ministerstwa

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zajmuje się sprawami związanymi z gospodarką morską, gospodarką wodną, żeglugą śródlądową oraz rybołówstwem.

Koordynujemy zadania w zakresie:

 • rozwoju transportu morskiego, infrastruktury portowej oraz tej zapewniającej dostęp do portów;
 • kształtowania, ochrony i racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych;
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, prowadzenie konsultacji i uzgodnień transgranicznych w tym zakresie;
 • utrzymania śródlądowych dróg wodnych, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;
 • ochrony przeciwpowodziowej, w tym budowy, modernizacji oraz utrzymania urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią oraz koordynacji przedsięwzięć służących osłonie i ochronie przeciwpowodziowej państwa;
 • funkcjonowania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej, z wyłączeniem zagadnień monitoringu jakości wód podziemnych;
 • bezpieczeństwa żeglugi statków morskich, ochrony żeglugi i portów;
 • określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków;
 • tworzenia strategii dla poprawy stanu środowiska Morza Bałtyckiego w ramach HELCOM (Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku);
 • prowadzenia spraw zintegrowanej polityki morskiej;
 • tworzenia polityki systemu kształcenia i podnoszenia jakości nauczania w szeroko pojętej edukacji morskiej;
 • budowy i modernizacji śródlądowych dróg wodnych;
 • współpracy międzynarodowej na wodach granicznych i ujętych w systemie międzynarodowych dróg wodnych;
 • gospodarowania wodami w Polsce;
 • przeciwdziałania powodzi i suszy;
 • realizacji zadań dotyczących uczestnictwa we Wspólnej Polityce Rybackiej, rozwoju rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, akwakultury i rynku rybnego;
 • realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” ("PO RYBY 2007-2013") i Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" 2014 – 2020 ("PO RYBY 2014-2020");
 • współpracy międzynarodowej z poszczególnymi krajami oraz instytucjami w ramach UE w obszarze kompetencji Ministerstwa w celu realizacji strategii rozwoju kraju oraz wymiany doświadczeń
 • współkoordynacji Obszaru Tematycznego Biogeny w ramach Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
04.08.2019 18:09 administrator gov.pl
Pierwsza publikacja:
31.08.2018 15:56 Joanna Gajewska
{"register":{"columns":[]}}