W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Brexit

W przeprowadzonym 23 czerwca 2016 r. referendum obywatele Wielkiej Brytanii zagłosowali za opuszczeniem Unii Europejskiej (UE). Natomiast 29 marca 2017 roku rząd Zjednoczonego Królestwa formalnie powiadomiła Radę Europejską o zamiarze wystąpienia z UE. W ten sposób uruchomiono procedurę wystąpienia państwa członkowskiego z UE, przewidzianej w artykule 50 Traktatu o Unii Europejskiej, zgodnie z którą to państwo ma dwa lata na wynegocjowanie umowy o wystąpieniu z UE.

W ciągu dwóch kolejnych lat trwały negocjacje pomiędzy Zjednoczonym Królestwem i Unią Europejską, których efektem było uzgodnienie i zatwierdzenie przez Radę Europejską oraz rząd Zjednoczonego Królestwa projektu umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE oraz projektu deklaracji politycznej o przyszłych stosunkach UE – Wielka Brytania. Aby wejść w życie oba dokumenty wymagają ostatecznej ratyfikacji przez brytyjski parlament oraz przez Parlament Europejski.

Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej istotnie wpłynie na warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zarówno w Zjednoczonym Królestwie, jak i w Unii Europejskiej. Proces toczących się negocjacji z uwagą powinni śledzić szczególnie przedsiębiorcy zaangażowani bezpośrednio na brytyjskim rynku (importerzy i eksporterzy), a także podmioty uczestniczące w międzynarodowych łańcuchach dostaw powiązanych z rynkiem brytyjskim.

Pomimo wysiłków negocjacyjnych podejmowanych na rzecz wypracowania porozumienia w sprawie uporządkowanego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz postępującej dyskusji na temat ram przyszłych stosunków z tym państwem wciąż nie ma pewności, czy takie porozumienie zostanie osiągnięte.

Szczegółowa odpowiedź na pytanie: jak bardzo i od kiedy zmieni się sytuacja europejskich przedsiębiorców nie jest obecnie możliwa i uzależniona jest od wyników negocjacji. Niemniej jednak pełna świadomość skutków różnych wariantów brexitu i ich potencjalnego wpływu na prowadzoną działalność gospodarczą może pozwolić na podjęcie odpowiednich środków przygotowawczych umożliwiających dostosowanie do przyszłych warunków post-brexit.

Nawet najbardziej pozytywny scenariusz zakładający uzgodnienie tekstu umowy wyjścia, przyjęcie deklaracji politycznej określającej ramy przyszłych relacji oraz ustanowienie okresu przejściowego nie pozostanie w dłuższej perspektywie obojętny dla europejskich, w tym polskich przedsiębiorców. Kluczowa jest świadomość, że każdy przedsiębiorca eksportujący i importujący z jednolitego rynku jest realnie narażony na konsekwencje brexitu.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
16.04.2019 09:23 Rene Karkocha
Pierwsza publikacja:
16.04.2019 09:23 Rene Karkocha