Uzyskaj dostęp do informacji publicznej

Informacje publiczne udostępniamy w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

W przypadku, gdy nie znajdziesz potrzebnej informacji w BIP lub centralnym repozytorium informacji publicznej, udostępniamy ją na wniosek.

Wniosek możesz:

  • przesłać listownie na adres:
    Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
    ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
  • przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP (wymagane jest posiadanie profilu na platformie e-PUAP), na adres: GospodarkaMorska/SkrytkaESP (link otwiera nowe okno w innym serwisie).
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: ddip@mgm.gov.pl;
  • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MGM, przy ul. Nowy Świat 6/12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;

Uwaga: Prosimy wnioskodawców o zamieszczanie danych adresowych w składanych wnioskach. Podanie ich nie jest konieczne do rozpatrzenia wniosku, jednak może ułatwić kontakt.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 01.03.2019 13:54
Osoba publikująca: Joanna Gajewska
Zmodyfikowano: 01.03.2019 13:54
Osoba modyfikująca: Joanna Gajewska