Departamenty i biura

Article List

Departament Edukacji Morskiej

Departament Edukacji Morskiej (DEM) nadzoruje prace związane z tworzeniem polityki systemu kształcenia i podnoszenia jakości nauczania morskiego, rybackiego oraz w żegludze śródlądowej.

Departament Gospodarki Morskiej

Departament Gospodarki Morskiej odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie gospodarki morskiej.

Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej

Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej (DGWiZS) wykonuje zadania związane z gospodarką wodną i żeglugą śródlądową.

Departament Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami

Departament Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami (DOK) wykonuje zadania orzecznictwa i kontroli w zakresie gospodarki wodnej.

Departament Nadzoru Właścicielskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego (DNW) odpowiada za wykonywanie praw majątkowych i osobistych Skarbu Państwa w odniesieniu do nadzorowanych podmiotów.

Departament Prawny

Departament Prawny (DP) odpowiada za obsługę prawną Ministra w zakresie spraw objętych działami: gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo i żegluga śródlądowa i obsługę prawną Ministerstwa.

Departament Rybołówstwa

Departament Rybołówstwa (DR) realizuje zadania dotyczące uczestnictwa we Wspólnej Polityce Rybołówstwa, rozwoju rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, akwakultury i rynku rybnego. Odpowiada za realizację zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” i Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” („PO RYBY 2014–2020”).

Departament Współpracy Międzynarodowej

Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM) prowadzi współpracę międzynarodową Ministerstwa. Zadania Departamentu wynikają z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, prowadzonej współpracy dwustronnej z poszczególnymi państwami oraz współpracy wielostronnej na forach międzynarodowych.

Biuro Administracyjne

Biuro Administracyjne odpowiada za kwestie związane ze sprawnym funkcjonowaniem Ministerstwa.

Biuro Budżetowo – Finansowe

Biuro Budżetowo – Finansowe (BBF) odpowiada za koordynację realizacji zadań związanych z planowaniem i wykonaniem budżetu resortu, w tym środków Unii Europejskiej w ramach części 21 – gospodarka morska, części 22 – gospodarka wodna, części 62 – rybołówstwo, części 69 – żegluga śródlądowa. Zapewnia obsługę finansowo-księgową dysponenta głównego i Ministerstwa jako dysponenta III stopnia oraz spraw w zakresie środków finansowych Pomocy technicznej PO RYBY 2014-2020.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 27.12.2017 11:56
Osoba publikująca: Julia Lewandowska
Zmodyfikowano: 27.12.2017 11:56
Osoba modyfikująca: Julia Lewandowska