Złóż petycję

Co to jest petycja

Jest to skierowane, na przykład do organu władzy publicznej, żądanie mieszczące się w zakresie jego zadań i kompetencji. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania adresata w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Kto może złożyć petycję

Petycję możesz złożyć sam, może ją złożyć grupa podmiotów, może ją w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Możesz też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji regulują przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. poz. 1195) – wchodzi w życie 6 września 2015 r.

Petycję możesz

  • przesłać listownie na adres:

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: petycje@mgm.gov.pl
  • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MGM, przy ul. Nowy Świat 6/12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 15.02.2018 14:05
Osoba publikująca: Joanna Lis-Drużyńska
Zmodyfikowano: 15.02.2018 14:05
Osoba modyfikująca: Joanna Lis-Drużyńska