Złóż petycję

Co to jest petycja

Jest to skierowane, na przykład do organu władzy publicznej, żądanie mieszczące się w zakresie jego zadań i kompetencji. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania adresata w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Kto może złożyć petycję

Petycję możesz złożyć sam, może ją złożyć grupa podmiotów, może ją w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Możesz też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji regulują przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. poz. 1195) – wchodzi w życie 6 września 2015 r.

Petycję możesz

  • przesłać listownie na adres:

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

  • przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP (wymagane jest posiadanie profilu na platformie e-PUAP), na adres: GospodarkaMorska/SkrytkaESP (link otwiera nowe okno w innym serwisie).
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: petycje@mgm.gov.pl
  • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MGM, przy ul. Nowy Świat 6/12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 01.03.2019 13:57
Osoba publikująca: Joanna Gajewska
Zmodyfikowano: 01.03.2019 13:57
Osoba modyfikująca: Joanna Gajewska