Spotkanie dotyczące monitoringu sytuacji powodziowych w Polsce

Woda2

W środę 13 marca w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się spotkanie dotyczące monitoringu potencjalnych sytuacji powodziowych w Polsce. Na zaproszenie ministra Marka Gróbarczyka w spotkaniu uczestniczyli prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca oraz Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś.

Minister Marek Gróbarczyk kilka tygodni temu polecił Prezesowi Dacy przegląd procedur postępowania w przypadku potencjalnych sytuacji powodziowych na terenie Polski oraz zalecił mu zintensyfikować działający już monitoring sytuacji hydrologicznej w kraju.

W lutym w siedzibie Wód Polskich w Warszawie miało miejsce spotkanie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz 11 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Na spotkaniu omówiono aktualny stan hydrologiczno-meteorologiczny kraju.

Wody Polskie na bieżąco monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach retencyjnych. Na stronach Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej oraz na stronie głównej Wód Polskich codziennie publikowane są komunikaty o sytuacji hydrologicznej. Natomiast w okresach, gdy na wielu rzekach występują podwyższone stany wód oraz przekraczane są stany alarmowe, Wody Polskie publikują dodatkowe komunikaty prasowe.

Minister Marek Gróbarczyk na wtorkowym spotkaniu w MGMiŻŚ zobligował Prezesa Dacę do intesywnego działania i intensyfikacji monitoringu potencjalnych zagrożeń związanych z podtopieniami czy powodziami. W siedzibie PGW Wody Polskie odbędzie się konferencja prasowa na temat aktualnej sytuacji.

Konferencja pt. "Monitoring zagrożeń powodziowych" na temat roli Wód Polskich w ochronie przed powodzią odbędzie się 15 marca (czwartek) o godz. 11.00. W siedzibie Wód Polskich w Warszawie, ulica Grzybowska 80/82 (VII piętro, sala 702).

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 14.03.2018 11:37
Osoba publikująca: Michał Kania
Zmodyfikowano: 14.03.2018 11:37
Osoba modyfikująca: Michał Kania