W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Jak dbać o dostępność cyfrową w umowach i zamówieniach publicznych?

Poznaj zasady, które pomogą Ci zapewnić dostępność cyfrową stron internetowych, aplikacji mobilnych oraz ich elementów gdy ich stworzenie zlecasz wykonawcy zewnętrznemu.

Pamiętaj o obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej

Dostępności cyfrowa to niezbędna cecha stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Główne akty prawne odnoszące się do obowiązku dostępności cyfrowej to ustawa o dostępności cyfrowej i ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zgodnie z tymi przepisami strony internetowe podmiotów publicznych muszą być dostępne cyfrowo od 23 września 2020 r., a ich aplikacje mobilne od 23 czerwca 2021r.

Za spełnienie wymogów dostępności cyfrowej na swoich stronach internetowych i w swoich aplikacji mobilnych odpowiadają bezpośrednio same podmioty publiczne. Zasada ta obowiązuje nawet jeśli podmiot publiczny zleca „na zewnątrz” wykonanie strony internetowej, aplikacji mobilnej (w tym treści w nich publikowanych) czy administrowanie tymi rozwiązaniami.

Brak spełniania obowiązku dostępności cyfrowej może prowadzić do nałożenia na podmiot publiczny kary pieniężnej. Dodatkowo, koszty poniesione na stworzenie rozwiązania niedostępnego mogą, w projektach finansowanych ze środków unijnych, zostać uznane za niekwalifikowalne.

Dlatego pamiętaj, żeby w umowach i zamówieniach publicznych zawsze precyzyjnie wymagać od wykonawców dostępności cyfrowej tworzonych rozwiązań i treści.

Planuj koszty związane z dostępnością cyfrową

Dostępna cyfrowo strona internetowa i aplikacja mobilna nie powinna kosztować więcej niż ich niedostępne wersje. Dostępność cyfrowa bazuje bowiem na Wytycznych dla dostępności treści internetowych (WCAG), które są jednym ze standardów sieciowych. Przestrzeganie przez wykonawcę standardów sieciowych jest z kolei podstawową oznaką jakości tworzonych przez niego rozwiązań.

Niemniej dodatkowe koszty mogą się pojawiać i pamiętaj, żeby uwzględnić je w budżecie projektu oraz w budżecie rocznym podmiotu. Te koszty mogą dotyczyć np. badań stanu dostępności cyfrowej, zwłaszcza gdy planujesz zlecać je na zewnątrz. Mogą także wiązać się z tworzeniem alternatywnych sposobów dostępu. Część z takich alternatyw możesz zrobić samodzielnie (np. opisy alternatywne zdjęć), ale część (np. audiodeskrypcja do filmu, napisy rozszerzone) warto zlecić specjalistom. Koszty mogą także wynikać ze szkoleń dotyczących dostępności cyfrowej.

Dodaj odpowiednie zapisy w dokumentacji

Od 6 września 2021 r. obowiązuje nowy przepis związany z dostępnością cyfrową. Od tego dnia zamawiając lub zlecając wykonawcy zewnętrznemu stworzenie strony internetowej lub aplikacji mobilnej musisz uwzględnić wymagania dostępności cyfrowej m.in. w opisie przedmiotu zamówienia i umowie.

Obowiązek dodawania takich klauzul w dokumentach wynika z art. 4 ust. 3 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Pamiętaj, że zgodnie art. 100 Prawa zamówień publicznych, dostępności cyfrowej musisz wymagać również od wykonawców stron i aplikacji mobilnych, wykorzystywanych wewnętrznie przez pracowników podmiotu.

Takie warunki postaw także gdy zlecasz przygotowanie tekstów, multimediów, elementów graficznych czy funkcjonalności (np. chat), które docelowo mają znaleźć się na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej podmiotu publicznego.

Podstawowy zapis, o którym warto pamiętać to:

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 848) w tym, z  wszystkimi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych zawartymi w załączniku do tej ustawy.

W zależności od przedmiotu zamówienia możesz zapisać dodatkowe wymagania stawiane wykonawcy. Możesz skorzystać np. z opracowanego przez nas szczegółowego opisu wymagań, które warto stawiać zlecając wykonanie eksperckiego audytu dostępności cyfrowej.

Wybieraj doświadczonego wykonawcę

W opisie przedmiotu zamówienia i w ogłoszeniu napisz jakiego doświadczenia oczekujesz od wykonawcy. Dopasuj te wymagania do przedmiotu zamówienia.

Zamawiając szkolenia wymagaj np. wykonania określonej liczby podobnych szkoleń w ciągu ostatnich 3 lat. Zlecając utworzenie dostępnego systemu informatycznego wymagaj zaangażowania specjalisty ds. dostępności cyfrowej, który brał udział w określonej liczbie analogicznych projektów.

Na poziomie umowy dodaj zapis o doświadczeniu wykonawcy, np.:

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie standardów sieciowych i wytycznych dotyczących dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 848).

Możesz również zabezpieczyć się, dodając w umowie wymóg wdrożenia ewentualnych poprawek związanych z dostępnością cyfrową, w ściśle określonym terminie:

W przypadku wystąpienia, przy wykonaniu przedmiotu umowy, niezgodności z załącznikiem do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 roku poz. 848, Wykonawca zobowiązuje się usunąć wskazane przez Zamawiającego niezgodności, na swój koszt, w terminie 14 dni od zawiadomienia.

Sprawdzaj wykonane rozwiązanie

Pomimo wymagań podstawionych w opisie i oświadczeń zawartych w umowie sprawdzaj zawsze czy dostarczone rozwiązanie jest faktycznie dostępne cyfrowo.

Wymóg dostarczenia zaświadczenia o zgodności produktu z ustawą o dostępności cyfrowej możesz przenieść częściowo na wykonawcę. Zapisz w umowie taki obowiązek, precyzując, że zaświadczenie ma być przygotowane na podstawie badania wykonanego przez specjalistę ds. dostępności cyfrowej o określonym doświadczeniu.

Możesz także zlecić oddzielnie badania i od jego wyników uzależnić odbiór wykonanego rozwiązania.

Część testów możesz także zrobić samodzielnie. Przygotowaliśmy poradnik kiedy korzystać z jakich sposobów badania dostępności cyfrowej.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
03.12.2021 13:20 Jakub Dębski
Pierwsza publikacja:
09.07.2021 15:46 Jakub Dębski
{"register":{"columns":[]}}