W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

WCAG 2.1 w skrócie

WCAG to skrótowiec od Web Content Accessibility Guidelines, czyli wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych.

Ten opis nie zastępuje wytycznych WCAG 2.1, które zawierają pełne wyjaśnienie wszystkich zasad i wymagań.

Wytyczne WCAG wyjaśniają, jak tworzyć strony internetowe i aplikacje, aby udostępnić je osobom z niepełnosprawnościami np. wzroku, słuchu, ruchu, ale też z niepełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami poznawczymi.

Strony internetowe i aplikacje mobilne, które spełniają wytyczne WCAG, nazywamy dostępnymi cyfrowo.

Wymagania dostępności cyfrowej dla podmiotów publicznych

Wszystkie strony internetowe i aplikacje mobilne podmiotów publicznych muszą być dostępne cyfrowo. Wynika to z Ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Szczegóły znajdziesz w omówieniu tych wymogów dla podmiotów publicznych.  

Struktura WCAG 2.1

WCAG 2.1 opiera się na 4 zasadach:

 • postrzegalność;
 • funkcjonalność;
 • zrozumiałość;
 • solidność (w polskim i unijnym prawie określana jako kompatybilność).

Wbrew pozorom zasady te nie są techniczne, a raczej zmuszające do myślenia o różnych użytkownikach, którzy np.:

 • chcą wiedzieć, co jest na zdjęciu choć nie widzą;
 • nie mogą korzystać z myszy, a jedynie z klawiatury;
 • powiększają sobie widok stron lub zmienią jej kolory, żeby móc lepiej widzieć treści;
 • zmieniają ustawienia przeglądarki, aby treść była bardziej czytelna.

Zasady te dotyczą wszystkich elementów strony i aplikacji — kodu, treści i sposobu ich działania. Żeby je wdrożyć, muszą zaangażować się wszystkie osoby odpowiedzialne za te obszary na stronie lub w aplikacji.

Zasady WCAG 2.1 są podzielone na 13 wytycznych. Każdy wytyczna jest z kolei podzielona na określone wymagania (kryteria sukcesu”).

Zasada 1: postrzegalność

Spraw, by użytkownicy mogli korzystać ze strony internetowej lub aplikacji za pomocą dostępnych dla nich zmysłów.

Możesz to osiągnąć między innymi przez:

 • alternatywy tekstowe dla treści nietekstowych (np. opis alternatywny do zdjęć i grafik, z których skorzystają osoby niewidome);
 • transkrypcje tekstowe materiałów audio i filmów;
 • napisy i audiodeskrypcje do filmów;
 • logiczną strukturę treści (nagłówki, listy itp.);
 • odpowiednie znaczniki dla każdej funkcji (formularzy i tabel danych), aby relacje między treścią były poprawnie zdefiniowane;
 • wyróżnienia, które nie opierają się jedynie na kolorze;
 • kolory tekstu, które są wyraźnie widoczne na kolorze tła;
 • czytelność i widoczność treści i funkcji, gdy rozmiar tekstu zostanie zwiększony o 200%;
 • niepublikowanie obrazów tekstu;
 • responsywność — automatyczne dostosowywanie się widoku do szerokości ekranu urządzenia użytkownika.

Zasada 2: funkcjonalność

Spraw, by użytkownicy mogli znajdować i używać treści oraz funkcji, niezależnie od tego, jak nawigują (np. za pomocą samej klawiatury, samej myszy).

Możesz to osiągnąć między innymi przez:

 • możliwość obsłużenia wszystkiego za pomocą samej klawiatury;
 • opcję  odtwarzania — wstrzymywać i zatrzymywać poruszające się treści;
 • brak migających treści i możliwość wyłączania ruchomych elementów przez użytkownika;
 • link pozwalający przeskoczyć szybko do treści („przejdź do treści”);
 • zrozumiałe i pasujące do treści tytuły stron;
 • zrozumiałe linki, których treść wyraźnie mówi, dokąd prowadzą;
 • nagłówki, które jasno opisują treści i etykiety jasno opisujące co wpisać w dane pole formularza;
 • dobrą widoczność elementu, który jest w danym momencie wybrany za pomocą klawiatury (fokus);
 • unikanie złożonych gestów na ekranach dotykowych lub zapewnienie dla nich prostszej alternatywy; 
 • możliwość wyłączania i zmiany skrótów klawiaturowych.

Zasada 3: zrozumiałość

Spraw, by użytkownicy rozumieli treści i sposób działania strony lub aplikacji.

Możesz to osiągnąć między innymi przez:

 • prosty język (bez zbędnych słów i urzędniczego żargonu);
 • unikanie trudnych dla użytkowników słów i wyrażeń lub ich wyjaśnienie w prosty sposób;
 • wyjaśnienia do skrótów i akronimów;
 • określenie w kodzie strony/aplikacji, w jakim języku jest jej treść;
 • spójny wygląd i działanie elementów na wszystkich podstronach;
 • widoczne i zrozumiałe etykiety przy każdym polu formularza;
 • dostępne i zrozumiałe komunikaty błędów w formularzach i podpowiedzi jak je poprawić.

Zasada 4: solidność

W polskim i unijnym prawie ta zasada nazwana jest „ kompatybilnością ”. Spełnienie zasady solidności opisanej we WCAG oznacza spełnienie kompatybilności opisanej w prawie. 

Spraw, by treści i funkcje działały poprawnie w wielu różnych programach użytkowników (np. przeglądarkach internetowych oraz czytnikach ekranu osób niewidomych).

Możesz to osiągnąć między innymi przez:

 • prawidłowy kod, zgodny ze standardem sieciowym HTML;
 • dostępne dla użytkowników korzystających z technologii asystujących informacje o statusie/stanie;
 • zgłaszanie przez technologie asystujące pojawiających się ważnych komunikatów czy okien modalnych.

Dodatkowe materiały

Więcej informacji o wytycznych WCAG znajdziesz w:

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
24.01.2024 10:18 Małgorzata Wenek
Pierwsza publikacja:
27.01.2021 16:49 Jakub Dębski
{"register":{"columns":[]}}