Czy są już znane zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020?

Tak, ponieważ kryteria rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:

• wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,

• oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum) z języka polskiego, matematyki i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,

• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem,

• szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 31.10.2018 17:35
Osoba publikująca: Karolina Łukaszewicz
Zmodyfikowano: 31.10.2018 17:35
Osoba modyfikująca: Karolina Łukaszewicz