Finał Pomorskiego Przeglądu Chórów Szkolnych „Niepodległa”

glowne

3 października br. w Muzeum II Wojny Światowej odbył się Finał Pomorskiego Przeglądu Chórów Szkolnych „Niepodległa”. Projekt był realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W przesłuchaniach finałowych wzięło udział 12 chórów ze szkół podstawowych (9) i ponadgimnazjalnych (3) województwa pomorskiego. Podczas przeglądu wystąpiło 330 uczniów, którzy opowiadali historię Polski, śpiewając pieśni patriotyczne. Podczas Przeglądu usłyszeliśmy między innymi takie utwory jak Rozkwitały pąki białych róż, Dziś do ciebie przyjść nie mogę, Wojenko, wojenko, O mój rozmarynie, Pierwsza Brygada.

3 października br. w Muzeum II Wojny Światowej odbył się Finał Pomorskiego Przeglądu Chórów Szkolnych „Niepodległa”. Projekt był realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W przesłuchaniach finałowych wzięło udział 12 chórów ze szkół podstawowych (9) i ponadgimnazjalnych (3) województwa pomorskiego. Podczas przeglądu wystąpiło 330 uczniów, którzy opowiadali historię Polski, śpiewając pieśni patriotyczne. Podczas Przeglądu usłyszeliśmy między innymi takie utwory jak Rozkwitały pąki białych róż, Dziś do ciebie przyjść nie mogę, Wojenko, wojenko, O mój rozmarynie, Pierwsza Brygada.

W skład Jury weszli znakomici specjaliści w dziedzinie chóralistyki:

  1. dr Michał Kozorys Prodziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu; Kierownik Zakładu Chóralistyki Szkolnej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – Przewodniczący Jury

    oraz jako członkowie

  2. dr hab. Alicja Rumianowska adiunkt Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz nauczyciel Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku – specjalność wokalistyka,
  3. dr Teresa Pabjańczyk adiunkt Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz nauczyciel Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku – specjalność dyrygentura chóralna,
  4. dr Anna Wilczewska adiunkt Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz nauczyciel Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku – specjalność dyrygentura chóralna,
  5. mgr Jacek Markanicz – starszy wizytator Centrum Edukacji Artystycznej.

Nagrody, które otrzymali uczestnicy Przeglądu, zostały ufundowane przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku, Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Gdańsku, Energę SA. Partnerami przedsięwzięcia byli Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku, Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni, Centrum Edukacji Artystycznej.

Organizatorami Pomorskiego Przegląd Chórów Szkolnych „Niepodległa” byli Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Przegląd był objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku. Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawował Zakład Chóralistyki Szkolnej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 31.10.2018 16:59
Osoba publikująca: Piotr Potrebka
Zmodyfikowano: 31.10.2018 16:59
Osoba modyfikująca: Piotr Potrebka