W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

„Geoinformacja w szkolnej edukacji geograficznej” – poradnik

03.01.2020

Informacja dla nauczycieli geografii i dyrektorów szkół w sprawie poradnika pt. „Geoinformacja w szkolnej edukacji geograficznej”.

Szanowni Państwo,

geografia jako dziedzina wiedzy spajająca zagadnienia przyrodnicze, fizyczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe ma ważną rolę we współczesnej edukacji.

Aktualne, szerokie i nowoczesne ujęcie przedmiot geografia uzyskał w nowych podstawach programowych, które wskazują, aby w jego realizacji wykorzystywane były nowe technologie. W katalogu umiejętności, które są rozwijane na lekcjach geografii, wymienia się m.in. korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz geoinformacyjnych.

Z myślą o nowoczesnych, opartych na nowych technologiach metodach realizacji przez Państwa Nauczycieli celów kształcenia i treści nauczania geografii opracowany został poradnik pt. „Geoinformacja w szkolnej edukacji geograficznej”. Publikację stworzył zespół autorów, w którego skład weszli geografowie reprezentujący środowiska akademickie i szkolne.

„Geoinformacja…” to praktyczny poradnik dla nauczycieli mający na celu przybliżenie zagadnień dotyczących technologii geoinformacyjnych, dzięki którym możliwa jest charakterystyka obiektów, zjawisk i procesów nie tylko pod względem ich lokalizacji, zasięgu, zmienności, ciągłości, natężenia, ale również tworzenie nowej wiedzy, rozwiązywanie problemów, prognozowanie zjawisk i procesów o charakterze przestrzennym. Są to aplikacje cyfrowe umożliwiające pracę z danymi o określonej lokalizacji w przestrzeni (danymi przestrzennymi), w tym z Systemami Informacji Geograficznej (GIS ‒ ang. Geographic Information Systems).

Pierwszą część publikacji stanowi ogólna charakterystyka znaczenia i miejsca technologii oraz kompetencji geoinformacyjnych w realizacji ogólnych założeń kształcenia geograficznego, drugą zaś – wprowadzenie do geoinformacji, w której przedstawiono źródła danych przestrzennych i podstawowe oprogramowanie geoinformacyjne. W trzeciej, zasadniczej części opracowania, zamieszczono 18 scenariuszy lekcji nawiązujących tematycznie do zapisów wymagań zawartych w nowej podstawie programowej (o realizacji poszczególnych scenariuszy ostatecznie zdecyduje nauczyciel).

Poradnik – Geoinformacja w szkolnej edukacji geograficznej

Pobierz poradnik w całości (plik pdf)

Rozdziały poradnika "Geoinformacja w szkolnej edukacji geograficznej":

 1. Wstęp (plik pdf)
 2. Wykorzystanie aplikacji Google Earth do analizy rozmieszczenia lądów i oceanów oraz przebiegu południków i równoleżników (plik pdf)
 3. Uczymy przez zabawę – wykorzystanie nawigacji satelitarnej do gry terenowej geocaching z użyciem mobilnych urządzeń typu smartfon (plik pdf)
 4. Analiza i interpretacja informacji o środowisku geograficznym na podstawie obrazów satelitarnych (plik pdf)
 5. Analiza zróżnicowania środowiska geograficznego przy wykorzystaniu narzędzi GIS (plik pdf)
 6. Prognozujemy pogodę na podstawie map synoptycznych (plik pdf)
 7. Przyczyny zróżnicowania sieci osadniczej na świecie i w Polsce (plik pdf)
 8. Tworzenie prezentacji na temat dóbr kultury i obiektów przyrodniczych w regionie z wykorzystaniem map i zobrazowań satelitarnych (plik pdf)
 9. Stan środowiska w Polsce i własnym regionie (plik pdf)
 10. Struktura demograficzna ludności w Polsce na podstawie danych GUS (plik pdf)
 11. Wykorzystanie programu QGIS do pozyskania, analizy i prezentacji danych przestrzennych (plik pdf)
 12. Okolica szkoły, miejscowość, własny region (plik pdf)
 13. Prawidłowości w rozmieszczeniu zjawisk i procesów geologicznych na Ziemi (plik pdf)
 14. Poznajemy środowisko przyrodnicze Tatr z wykorzystaniem internetowych źródeł informacji przestrzennej (plik pdf)
 15. Zróżnicowanie przestrzenne preferencji wyborczych Polaków (plik pdf)
 16. Analiza zagospodarowania przestrzennego najbliższej okolicy z wykorzystaniem danych przestrzennych i metod GIS (plik pdf)
 17. Użytkowanie gruntów w regionie zamieszkania (plik pdf)
 18. Projektowanie tras wycieczek w skali lokalnej lub regionalnej z zastosowaniem technologii geoinformacyjnych (plik pdf)
 19. Efekty działania procesów endogenicznych na wybranych przykładach (plik pdf)
 20. QGIS krok po kroku (plik pdf)

Materiały

Poradnik – Geoinformacja w szkolnej edukacji geograficznej
Geoinformacja​_w​_szkolnej​_edukacji​_geograficznej.pdf 60.90MB