Ogólnopolska Sieć edukacyjna

OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu.
Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Program OSE działa w celu:

  • umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu,
  • podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów,
  • umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie,
  • wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.

    Więcej informacji i programie znajduje się na stronie https://ose.gov.pl/ 

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 30.10.2018 15:54
Osoba publikująca: Karolina Łukaszewicz
Zmodyfikowano: 30.10.2018 15:54
Osoba modyfikująca: Karolina Łukaszewicz