Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą w roku 2019, Konkurs nr DE.WZP.263.1.12.2018”. Nabór ofert trwa do 14 grudnia 2018 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji PublicznejOferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie https://konkurspolonijny2019.men.gov.pl .

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 02.11.2018 13:38
Osoba publikująca: Anna Zakościelna
Zmodyfikowano: 02.11.2018 13:38
Osoba modyfikująca: Anna Zakościelna