Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego NPZ.CO3_1.3_1_2018MEN pt.: Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych, Konkurs nr DE-WZP-263.1.8.2018”.

Nabór ofert trwa do 24 sierpnia 2018 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie https://formularz-zdrowie.men.gov.pl/

Biuletynie Informacji Publicznej
https://formularz-zdrowie.men.gov.pl/

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 30.10.2018 15:10
Osoba publikująca: Ewelina Stanios-Korycka
Zmodyfikowano: 30.10.2018 15:10
Osoba modyfikująca: Ewelina Stanios-Korycka