Patronaty Ministra Edukacji Narodowej w ramach 100-lecia niepodległości RP

logo patronat MEN

Minister Edukacji Narodowej obejmuje Patronatem Honorowy przedsięwzięcia bezpośrednio związane z oświatą i wychowaniem. Inicjatywy te, z uwagi na swój zakres działania, zasługują na szczególne wyróżnienie.

W ramach ogłoszonego przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską roku szkolnego 2017/2018 Rokiem dla Niepodległej, patronat honorowy został dotychczas przyznany następującym inicjatywom edukacyjnym:

 1. Konkurs „Polskie drogi do niepodległości (1914-1923)". Organizator: Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
 2. Szkoła Niepodległej. Organizator: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.
 3. Projekt edukacyjny „Dla Niepodległej". Organizator: Bank Pocztowy S.A., PERN S.A., Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum Akt Nowych.
 4. Konkurs historyczny „W Rzeczypospolitej i poza nią - losy polskich rodzin na Śląsku w latach 1918-2018". Organizator: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach.
 5. Pomorski Przegląd Chórów Szkolnych „Niepodległa". Organizator: Pomorski Kurator Oświaty Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
 6. XI Olimpiada przedmiotowa „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej". Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego i Centralna Bibliotek Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 7. Polska Niepodległa. Organizator: Fundacja Qultura Bez Granic.
 8. X Jubileuszowy Festiwal Patriotyczny w Pamiątce. Organizator: Szkoła Podstawowa w Tarczynie.
 9. Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości… Organizator: Gmina Świebodzice.
 10. Konkurs „Być Polakiem" IX edycja - „Rok 1918 - Spełnione marzenia pokoleń". Organizator: Fundacja "Świat na Tak".
 11. Turniej Proobronny z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Organizator: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.
 12. „Orzeł Biały – nasza duma”. Organizator: Kancelaria Senatu.
 13. „O naszą Niepodległą!”. Organizator: Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej.
 14. „Moja Niepodległa”. Organizator: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie.
 15. Wojewódzki Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. XV edycja „Dla Niepodległej 1918-2018" .Organizator: Zespół Szkół Sportowych w Rzeszowie.
 16. X Międzywojewódzki Konkurs Plastyczny z cyklu „Spacerkiem po Gorzowie” zatytułowany „Moja Niepodległa”. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.
 17. Szkoła wspólnotą wychowującą i kształcącą dla Niepodległej. Organizator: Lubelski Kurator Oświaty.
 18. V Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. Organizator: Stowarzyszenie Wspólnota Polska.
 19. Święto Dzieci Wojny. Organizator: Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce.
 20. Konkurs „Zapamiętanie, a nieopisane”. Organizator: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
 21. XI Ogólnopolski konkurs na najlepiej zorganizowany wypoczynek szlakami szkolnych schronisk młodzieżowych pn. „Niepodległa jest dla wszystkich”. Organizator: Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych.
 22. Lubelskie–Bronowickie Obchody 100-lecia Niepodległości. Organizator: Społeczny Komitet
  Mieszkańców Lublina Dzielnicy Bronowice.
 23. Noc Bibliotek - IV edycja ogólnopolska na 100 lat Niepodległości pod hasłem RzeczpospoCzyta. Organizator: Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 24. Nadwiślańskie Spotkania Historyczne – Szlakiem Niezłomnych Żołnierzy Lubelszczyzny. Organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych TERAZ.
 25. I Ogólnopolski Turniej Gwiaździstej Eskadry – turniej gier planszowych. Organizator: Instytut Pamięci Narodowej.
 26. Sesja poświęcona 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Organizator: Akcja Katolicka.
 27. Turniej z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Organizator: Stowarzyszenie Krzewienia Sportowego Patriotyzmu „Niezwyciężeni”.
 28. Konferencja „Wychowanie drogą do niepodległości. Wczoraj, dziś i jutro”. Organizator: Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.
 29. My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy. Organizator: Narodowy Bank Polski.
 30. Międzynarodowy konkurs Ignacy Paderewski – mąż stanu. Organizator: Polska Szkoła im. Ignacego Jana Paderewskiego.
 31. III Bieg Pocztyliona „Królewska Poczta Polowa WOLNOŚĆ” – bieg z pogranicza kultur Wielkim Gościńcem Litewskim oraz śladem Szlaku Jagiellońskiego „Słowiańskie Korzenie” Gdańsk – Wilno – Grodno – Lublin – Kraków – Wiedeń 2018. Organizator: Polonijny Klub Aktywności.
 32. Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Ostrówku imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. Organizator: Szkoła Podstawowa w Ostrówku (udział w komitecie honorowym).
 33. „Gospodarczy Fundament Niepodległości”. Organizator: Redakcja Gazety Polskiej.
 34. X edycja projektu edukacyjnego Kamienie Pamięci – „Harcerze Niepodległej”. Organizator: Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach.
 35. Międzynarodowy turniej piłkarski o Puchar Orląt Lwowskich. Organizator: Oddział Stołeczny Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
 36. X jubileuszowa edycja projektu edukacyjnego „Szkoła Dobrze Wychowana Organizator” pn. „100 wyjątkowych lekcji na 100-lecie niepodległości”. Organizator: Fundacja Solidarności Obywatelskiej.
 37. Konferencja naukowa „Wychowanie ku wolności czynnikiem budowania szkoły jako wspólnoty wychowującej i kształcącej dla Niepodległej”. Organizator: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej.
 38. „100 lat codzienności Polski”. Organizator: Fundacja Szkoła z Klasą.
 39. IV Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic niepodległości” – VII edycja konkursu „Odkrywamy nasza historię”. Organizator: Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego (udział w komitecie honorowym).
 40. „Przedszkolaki dla Wolności” – gala z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zespół Przedszkolny nr 1 w Lublinie.
 41. „Opolski Bieg Belfra dla Niepodległej”. Organizator: Kuratorium Oświaty w Opolu.
 42. "Międzynarodowy turniej piłkarski o Puchar Orląt Lwowskich". Organizator: Oddział Stołeczny Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
 43. I Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriortycznej "Opowiedz nam moja Ojczyzno". Organizator: Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych
 44. "Wyzwanie Victorii" - Patriotyczny Turniej Rodzinny. Organizator: Zakłądy Koksownicze "Victoria S. A."
 45. XI Wojewódzki Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej. Organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wielowsi
 46. Gminny konkurs "Piosenka i pieśń patriotyczna - 100-lecie odzyskania niepodległości". Organizator: Szkoła Podstawowa w Otłowcu
 47. "Siódemka z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości". Organizator: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Inicjatywy pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej będą na bieżąco aktualizowane.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 08.11.2018 10:32
Osoba publikująca: Karolina Łukaszewicz
Zmodyfikowano: 08.11.2018 10:32
Osoba modyfikująca: Karolina Łukaszewicz