Powtórzenie konkursu: Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert „Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego (konkurs powtórzony), konkurs nr DE-WZP.263.1.10.2018. Nabór ofert trwa do 28  sierpnia 2018 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie  http://formularz.men.gov.pl/  

Biuletynie Informacji Publicznej
http://formularz.men.gov.pl/

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 30.10.2018 15:10
Osoba publikująca: Ewelina Stanios-Korycka
Zmodyfikowano: 30.10.2018 15:10
Osoba modyfikująca: Ewelina Stanios-Korycka