test1

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce w latach 2019-2010, Konkurs nr DE-WZP-263.1.11.2018”. Nabór ofert trwa do 18 grudnia 2018 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji PublicznejOferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie https://konkursrodzinapolonijna.men.gov.pl.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 02.11.2018 15:30
Osoba publikująca: Karolina Łukaszewicz
Zmodyfikowano: 02.11.2018 15:30
Osoba modyfikująca: Karolina Łukaszewicz