Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego uwzględniające rozstrzygnięcie złożonych odwołań

Informujemy, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne zostały zamieszczone informacje o wynikach oceny merytorycznej uwzględniające złożone odwołania w otwartym konkursie ofert pn. „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych, w ramach Działania 1, Wspieranie zdrowia psychicznego Celu Operacyjnego 3, Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa”

Biuletynu Informacji Publicznej MEN

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 30.10.2018 15:11
Osoba publikująca: Ewelina Stanios-Korycka
Zmodyfikowano: 30.10.2018 15:11
Osoba modyfikująca: Ewelina Stanios-Korycka