Wyniki otwartego konkursu ofert pt. „Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego”

Informujemy, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne zostały zamieszczone informacje o wynikach oceny merytorycznej otwartego konkursu ofert „Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego”.

Biuletynu Informacji Publicznej MEN

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 30.10.2018 15:11
Osoba publikująca: Ewelina Stanios-Korycka
Zmodyfikowano: 30.10.2018 15:11
Osoba modyfikująca: Ewelina Stanios-Korycka