W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Programy edukacyjne

Bieg po zdrowie - program antytytoniowej edukacji zdrowotnej

„Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami.

bieg po zdrowie

To na nas – osobach dorosłych – spoczywa odpowiedzialność za przebieg rozwoju najmłodszych. Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i powinna być na stałe wpisana w działania edukacyjno-wychowawcze.

Zaprosiliśmy do współpracy psychologów z Uniwersytetu Warszawskiego – dr hab. Kamillę Bargiel-Matusiewicz oraz mgr Rafała Dziurlę, z pomocą których został  opracowany zupełnie nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”.

Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat).

Główne cele programu:

 • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
 • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
 • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców.  Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów.

Zachęcamy uczniów do aktywnego udziału w zajęciach. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli stosować w codziennym życiu.

Podczas cyklu zajęć dzieci będą:

 • dyskutować,
 • wymieniać doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły,
 • przeprowadzać wywiady z osobami niepalącymi,
 • liczyć koszty palenia papierosów,
 • pracować w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów,
 • tworzyć komiks z bohaterami programu.

Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów uczniów, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.

Pilotażowa edycja programu została bardzo pozytywnie odebrana przez uczniów:

„Dowiedziałem się, że palenie jest niemodne”

„Po tych lekcjach zrozumiałem, że nie chcę nigdy palić”

„Najbardziej przydały mi się informacje jak odmówić zapalenia papierosa”

„Spodobało mi się zadanie w którym mieliśmy zrobić komiks i wypisać nieagresywne sposoby odmawiania palenia”

„Ważne było dowiedzenie się co można kupić za pieniądze wydawane na papierosy”

Do programu przygotowaliśmy atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały:

 • podręcznik dla nauczyciela,
 • zeszyt ćwiczeń dla ucznia,
 • plakaty,
 • ulotkę informacyjną dla rodziców,
 • filmy edukacyjne dla rodziców i nauczycieli.

Nagraliśmy również cykl filmów edukacyjnych z udziałem ekspertów z dziedziny psychologii oraz autorów programu.

Pierwszy cykl to trening umiejętności  wychowawczych zaprezentowanych przez Panią Dominikę Ambroziewicz-Wnuk, psychologa z Centrum Busola. W cyklu pt. „Dlaczego warto budować i dbać o poprawną komunikację z dzieckiem?” udział wzięła Pani Patrycja Szeląg-Jarosz – psycholog z Centrum Busola. Przygotowaliśmy również film z udziałem autorów programu – Panią Kamillą Bargiel-Matusiewicz i Panem Rafałem Dziurlą poświęcony założeniom programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”.

Nasze filmy to:

 • szybkie i łatwe zapoznanie się z programem,
 • poznanie kluczowych wskazówek dotyczących wychowywania dzieci,
 • umiejętność rozwiązywania swoich problemów,
 • poznanie sposobów komunikowania się z dzieckiem,
 • poznanie sposobów radzenia sobie z uzależnieniami dzieci,
 • skłonienie do refleksji i przemyśleń.

Nagrania są dostępne dla wszystkich na naszym kanale Youtube! O nowościach  będziemy Was informować w serwisie społecznościowym Facebook fanpage GIS.

Materiały

Bieg po zdrowie - zeszyt ćwiczeń dla uczniów
Zeszyt-ćwiczeń-dla-uczniów.pdf 25.93MB
Załącznik-Rozdz-2-Informacje-dla-uczniów
Załącznik-Rozdz-2-Informacje-dla-uczniów.pdf 1.95MB
Załącznik-Rozdz1-pomiar-początkowy
Załącznik-Rozdz1-pomiar-początkowy.pdf 0.75MB
Załącznik-Rozdz1-pomiar-koncowy
Załącznik-Rozdz1-pomiar-koncowy.pdf 0.75MB
Załącznik-Rodz3-Aniketa-dla-rodziców
Załącznik-Rodz3-Aniketa-dla-rodziców.pdf 0.99MB
Załącznik-6​_2-Kartki
Załącznik-6​_2-Kartki.pdf 0.83MB
Załącznik-6​_2-Ankieta-wiedzy-o-zdrowiu
Załącznik-6​_2-Ankieta-wiedzy-o-zdrowiu.pdf 0.82MB
Załącznik-6​_1-Ankieta-dla-uczniów
Załącznik-6​_1-Ankieta-dla-uczniów.pdf 1.20MB
Załącznik-1​_1-Grupa-realizująca
Załącznik-1​_1-Grupa-realizująca.pdf 0.73MB
Załącznik-1​_1-Grupa-Kontrolna
Załącznik-1​_1-Grupa-Kontrolna.pdf 0.73MB
Bieg po zdrowie - podręcznik
Podręcznik.pdf 61.86MB
Okładka
Okładka.pdf 1.24MB
Bieg po zdrowie - folder
folder​_Bieg​_po​_zdrowie​_GIS​_MEN​_MZ​_RPD.pdf 3.51MB
Bieg po zdrowie - plakaty
plakaty​_Bieg​_po​_zdrowie​_GIS​_MEN​_MZ​_RPD.pdf 18.44MB

Wideo

„ARS, czyli jak dbać o miłość?” – nowoczesna edukacja dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień

Wszyscy wiemy jak trudno rozmawiać z młodzieżą o alkoholu czy narkotykach. Przekonać, że picie alkoholu czy palenie papierosów może negatywnie wpływać na zdrowie nie tylko ich, ale również na zdrowie ich dzieci, o których jeszcze nawet nie myślą.

ars

Starając się wesprzeć nauczycieli w tym trudnym zadaniu Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje od 2013 roku, przygotowany przez dr Krzysztofa Wojcieszka, program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Program powstał dzięki wsparciu finansowemu Szwajcarii w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wyjątkowość tego programu polega na nowoczesnym podejściu do profilaktyki uzależnień. W programie nie skupiono się na negatywnych skutkach zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych ale na wartościach uznawanych przez młodych ludzi za ważne, takich jak miłość, rodzina, bezpieczeństwo, i o tym jak nadużywanie tych substancji może negatywnie wpływać na te wartości. W programie nie chodzi o zwykłe zapobieganie używania substancji psychoaktywnych, ale ujęte w kontekście macierzyństwa i ojcostwa, gdyż w tym kontekście zachowania te mogą być bardzo szkodliwe (FAS, poronienia itp.).

Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.

Program skierowany jest do młodzieży w wieku 15-19 lat, ale zawiera również elementy angażujące ich rodziców.

Program ma wzbudzić u młodzieży refleksję nad ważnymi dla nich wartościami. Jego oryginalnym założeniem jest otwarte i konsekwentne odwołanie się do najbardziej cenionej wartości w życiu ludzkim jaką jest miłość, a mniej do dotychczas stosowanych motywów w rodzaju zdrowia jako takiego lub wolności jako takiej. Zdrowie i wolność są tu rozumiane jako elementy sprzyjające odpowiedzialnej miłości oraz zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi kolejnego pokolenia.

Program ARS oparty jest na kombinacji składającej się z wiodących strategii profilaktycznych (klasyfikowania wartości, modyfikowania błędnych przekonań, rozwijania umiejętności życiowych, budowania więzi ze wspólnotą szkolną/ rodzinną) oraz przekazu istotnych informacji, czyli strategii uzupełniającej (informacyjnej).

Optymalna i polecana realizacja programu ARS przewiduje przeprowadzenie dwunastu zajęć lekcyjnych, trwających 45 minut każda. Ten wariant umożliwia pełne wykorzystanie merytoryczne zawartości programu. Jednak ze względu na ograniczone możliwości czasowe szkół, program dopuszcza różne warianty realizacyjne np. – trzy-sześć razy po dwie godziny lekcyjne w dowolnym układzie (np. cały dzień lub po dwie godziny w kolejne dni lub w trzech kolejnych tygodniach). W tych wariantach jednak nie można przeznaczyć mniej niż 6 godzin na realizację programu. Wybór problematyki zależy od realizatora. Podstawowym warunkiem realizacji jest przeszklony i wyposażony w materiały (podręcznik) nauczyciel. Zajęcia winny być prowadzone dla dziewcząt i chłopców jednocześnie. Zajęcia powinny być przeprowadzone w klasach szkolnych z tablicą, wskazana możliwość projekcji DVD/PP, jeśli będzie się korzystać z filmów edukacyjnych lub załączonej prezentacji.

W programie wykorzystuje się zarówno podające metody (przekaz wiedzy przez nauczycieli) oraz metody aktywizujące uczniów (tj. rozmowy, projekty, praca w grupach). Wszystkie materiały do realizacji programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” przekazywane koordynatorowi szkolonemu podczas szkolenia są bezpłatne, tak jak udział w samym programie. W teczce z materiałami znajduje się podręcznik dla nauczyciela, 150 broszur dla uczniów, 150 ulotek dla uczniów, 150 ulotek dla rodziców, 6 plakatów, 50 ankiet ewaluacyjnych dla uczniów oraz płyta z multimedialną prezentacją. Wszystkie materiały dostępne są również w wersji elektronicznej po zarejestrowaniu się na platformie szkoleniowej. Materiały można pobrać również z naszej strony w sekcji „Może Ci się przydać”.

Do realizacji programu mogą przystąpić  szkóły lub inne miejsca zrzeszające młodzież w wieku 15-19 lat. W celu wdrożenia programu w Państwa placówce należy skontaktować się z właściwą dla Państwa rejonu stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Program ARS, od lutego 2018 r. jest w Bazie Programów Rekomendowanych, więcej o tym na stronie programów rekomendowanych.

Materiały

Krótka-prezentacja-o-programie
Krótka-prezentacja-o-programie.pdf 17.84MB
Plakat programu
Plakat-programu.jpg 1.46MB
Podręcznik-do-programu-ARS
Podręcznik-do-programu-ARS.pdf 11.19MB
Ulotka-dla-rodziców
Ulotka-dla-rodziców.jpg 0.93MB
SPRAWOZDANIE-ZBIORCZE-Z-VEDYCJI-ARS
SPRAWOZDANIE-ZBIORCZE-Z-VEDYCJI-ARS.pdf 0.46MB
V-INFORMACJA-ZBIORCZA-Z-ANKIETYZACJI-UCZNIÓW
V-INFORMACJA-ZBIORCZA-Z-ANKIETYZACJI-UCZNIÓW.pdf 0.36MB

Zdjęcia (1)

Czyste Powietrze Wokół Nas – program edukacyjny dla przedszkolaków

Najskuteczniejszym działaniem w zapobieganiu chorób spowodowanych paleniem tytoniu jest promocja zdrowia. Dzięki programom edukacyjnym, wśród dzieci i młodzieży kształtowane są prawidłowe postawy zdrowotne.

smok

Państwowa Inspekcja Sanitarna podejmuje m.in. takie działania jak koordynowanie programów edukacji antytytoniowej dla przedszkoli i szkół. Jednym z takich programów jest program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów „Czyste Powietrze Wokół Nas”.

Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” realizowany jest od 2008 roku. Program jest dostosowany do dzieci w wieku 5-6 lat. Realizowany jest przez nauczycieli, wychowawców przedszkolnych oraz przez przedstawicieli środowiska przedszkolnego i szkolnego. Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

Program ma za zadanie:

 1. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 2. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
 3. Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 4. Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 5. Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

W roku szkolnym 2016/2017 (IX edycja) programem edukacyjnym objęto łącznie 7477 placówek w tym: 4123 przedszkoli (36,39%), 2579 oddziałów przedszkolnych (32,90%), 75 innych form wychowania przedszkolnego (3,85%) oraz 700 I klas szkół  podstawowych (5,16%) w Polsce. Łącznie w programie udział wzięło 271 590 dzieci. Liczba rodziców uczestniczących w programie wyniosła 188 847 osób.

Materiały

kolorowanka
kolorowanka.pdf 1.40MB
PODRĘCZNIK​_czyste-powietrze-wokol-nas
PODRĘCZNIK​_czyste-powietrze-wokol-nas.pdf 14.64MB
SPRAWOZDANIE​_cpwn​_2016-2017
SPRAWOZDANIE​_cpwn​_2016-2017.pdf 0.42MB
„Trzymaj Formę!” – program edukacyjny o zbilansowanym odżywianiu i aktywności

Otyłość jest jednym z większych wyzwań globalnych XXI wieku. Niektóre źródła naukowe mówią już o epidemii, a nawet pandemii otyłości. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Europie w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci częstość występowania otyłości potroiła się.

trzymaj_forme-1140x520

Problem otyłości dotyczy również dzieci i młodzieży, u których w ostatnich latach obserwuje się stały wzrost liczby osób otyłych. Dzieciństwo i dojrzewanie są okresem krytycznym w rozwoju otyłości. Do zwiększonego przyrostu masy ciała dochodzi zwykle około 8 roku życia i w późniejszym wieku większość dzieci utrzymuje masę ciała na tym samym poziomie w okresie dojrzewania.

Państwowa Inspekcja Sanitarna we współpracy z Polską Federacją Producentów Żywności realizuje Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” – program propagujący zdrowy styl życia, promujący zbilansowane odżywianie oraz aktywnością fizyczną.

Głównym celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Działania podejmowane podczas realizacji programu zmierzają do zwiększenia świadomości uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

Celami szczegółowymi programu są:

 • pogłębienie wiedzy o znaczeniu prawidłowo zbilansowanej diety i aktywności
  fizycznej dla organizmu człowieka,
 • kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią, jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną,
 • dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów
  spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

Realizacja programu oparta jest na metodzie projektu, która dla młodych ludzi stanowi ciekawe wyzwanie i szanse współpracy z innymi. Udział w programie pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Pozwala wspólnie osiągnąć założony cel, wpływa na proces zdobywanie nowej wiedzy oraz doświadczenia, a także pozwala wykształcić umiejętność radzenia sobie z zagadnieniem problemowym.

Program skierowany jest do uczniów klas V – VIII szkół podstawowych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie programu Trzymaj Formę!.

Na potrzeby realizacji programu przygotowano materiały, które zapewniają szybki dostęp do niezbędnej w trakcie realizacji programu wiedzy.

Wszystkie niezbędne materiały dostępne są w sekcji „Może ci się przydać”.

Materiały

Broszura-dla-uczniow
Broszura-dla-uczniow.pdf 4.99MB
Podręcznik
Podręcznik.pdf 9.19MB
Prezentacja-dla-uczniów
Prezentacja-dla-uczniów.pdf 19.81MB
program-Trzymaj-Formę-prezentacja
program-Trzymaj-Formę-prezentacja.pdf 3.42MB
Scenariusze-zajęć
Scenariusze-zajęć.pdf 4.31MB
Talerz-Zdrowia
Talerz-Zdrowia.jpg 1.73MB
Ulotka-dla-rodzicow
Ulotka-dla-rodzicow.pdf 4.96MB
„Skąd się biorą produkty ekologiczne” – ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli

Program został opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ekologiczne-1140x520

Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia. Dodatkowo z badań wynika także, że żywność ekologiczna może mieć związek ze zdrowszym stylem życia. Konsumenci ekologiczni częściej dbają o dietę i aktywność fizyczną oraz cechuje ich istotnie mniejsze prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości.

 

Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci uczęszczające do przedszkoli w wieku 5-6 lat.

Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Główne założenie programu:

 • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
 • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

Zajęcia w programie „Skąd się biorą produkty ekologiczne” realizowane są poprzez wykorzystanie dedykowanej dzieciom publikacji i filmu animowanego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, jak również opracowanego scenariusza zajęć dla nauczycieli i lekcji pokazowej. Uczestnicy programu zrealizują zajęcia edukacyjne, podczas których nauczą się skąd się biorą produkty ekologiczne, dlaczego warto je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego stylu życia oraz jak przestrzegać zasad higieny.

Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów dzieci, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych. Dlatego też nagraliśmy dwa webinaria #po1profilaktyka z udziałem eksperta  odpowiednio dla rodziców oraz nauczycieli/opiekunów.

Chcemy, aby w przedszkolach było zdrowo, ekologicznie i przyjaźnie. Zachęcamy przedszkolaków do aktywnego udziału w zajęciach.

Zdobytą wiedzę i umiejętności będą mogli wraz z rodzicami stosować w codziennym życiu.

Przedszkole, które chce wziąć udział w programie powinno zgłosić się do najbliższej powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej.

O nowościach  będziemy Was informować w serwisie społecznościowym Facebook fanpage GIS.

Materiały

Produkty​_ekologiczne​_publikacja
Produkty​_ekologiczne​_publikacja.pdf 18.71MB
Scenariusz-lekcji
Scenariusz-lekcji.pdf 0.30MB

Wideo