Kolejny krok w zrównoważonym rozwoju e-usług publicznych dla sektora żeglugi śródlądowej. Polska partnerem projektu RIS COMEX

Barka

4 kwietnia na wniosek Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Komitet Sterujący RIS COMEX podjął decyzję o włączeniu do prac w ramach projektu, w charakterze partnera-obserwatora, MGMiŻŚ oraz Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

Projekt RIS COMEX to europejska inicjatywa mająca na celu harmonizację usług korytarzowych systemów RIS (Usług Informacji Rzecznej) funkcjonujących w poszczególnych krajach UE. Działalność w ramach RIS COMEX oparta jest na wymianie danych między poszczególnymi systemami RIS w różnych krajach. Instytucją odpowiedzialną za wdrożenie i obsługę polskiego systemu RIS, obejmującego aktualnie dolną Odrę, jest Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

Udział w RIS COMEX pozwoli na rozszerzenie informacji oferowanych armatorom przez polski system RIS o dane na temat ruchu jednostek, sytuacji na drogach wodnych oraz dostępności infrastruktury w całym międzynarodowym korytarzu transportowym. Docelowo armatorzy mogą liczyć na zwiększenie efektywności w międzynarodowych operacjach transportowych (elastyczne planowanie  tras oraz skrócenie czasu rejsu). Ponadto dzięki informacji o ruchu jednostek i  sytuacji na szlakach wodnych w całym korytarzu transportowym poprawi się bezpieczeństwo w żegludze śródlądowej. Wzrośnie także efektywność wykorzystania infrastruktury transportowej (skrócenie czasu oczekiwania na śluzowanie, załadunek i rozładunek ).

***

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2016 nieco ponad połowa wszystkich operacji transportowych polskich armatorów śródlądowych była realizowana w relacjach międzynarodowych (głównie  Szczecin-Berlin i dalej w kierunku portów zachodniej Europy).

***

Projekt RIS COMEX potrwa do końca 2020 r. Do tej pory zrzeszał 13 państw członkowskich reprezentowanych przez 15 instytucji. Koordynatorem prac w ramach RIS COMEX jest austriacka administracja dróg wodnych Viadonau.

***

Aktualne możliwości RIS Dolnej Odry można obserwować w serwisie Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie https://szczecin.uzs.gov.pl/fe6tr_ris_odra.htm

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 13.04.2018 09:54
Osoba publikująca: Michał Kania
Zmodyfikowano: 13.04.2018 09:54
Osoba modyfikująca: Michał Kania