W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konferencja wodna nt. stanu implementacji dyrektyw wodnych

22.05.2019

W dniach 21-22 maja 2019 r. w Bukareszcie odbyła się ministerialna konferencja wodna na temat stanu implementacji dyrektyw wodnych. Wydarzenie było poprzedzone nieformalnym spotkaniem ministrów państw członkowskich ds. środowiska i klimatu.

Widok na salę konferencyjną i prelegentów przy okrągłym stole. Na pierwszym planie tabliczka z napisem "Polska".

Podczas konferencji przedstawiono i przedyskutowano kwestie związane ze zmianami zachodzącymi w ustawodawstwie w zakresie polityki wodnej w poszczególnych państwach członkowskich UE oraz omówiono poprawność działania prawa w zakresie gospodarki wodnej i wyniki oceny wdrażania dyrektywy ściekowej. Zostały również zaprezentowane wyzwania i dobre praktyki związane z procesem implementacji dyrektyw wodnych, a także możliwość osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego wód morskich i oceanicznych.

Strona Polska była reprezentowana przez panią Małgorzatę Bogucką-Szymalską, zastępcę dyrektora w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ oraz panią Joannę Kopczyńską, zastępcę prezesa ds. zarządzania środowiskiem wodnym w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie i jednocześnie pełniącą funkcję dyrektora wodnego i morskiego.

W sesji wysokiego szczebla pn. przedstawienie ogólnych zmian zachodzących w ustawodawstwie w zakresie polityki wodnej, pani Małgorzata Bogucka-Szymalska przedstawiła zmiany dotyczące polityki wodnej wprowadzone w poprzednim roku w Polsce oraz priorytetowe działania realizowane w naszym kraju w zakresie gospodarki wodnej.

Z dużym zainteresowaniem i uznaniem uczestników konferencji, w tym przedstawicieli KE i Banku Światowego spotkała się prezentacja pani Joanny Kopczyńskiej, wygłoszonej w sesji poświęconej dyskusji na temat wyzwań i dobrych praktyk związanych z procesem implementacji dyrektyw wodnych. Pani prezes zaprezentowała cele i zakres projektu Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Biała Tarnowska.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
24.05.2019 13:32 Andrzej Haber
Pierwsza publikacja:
24.05.2019 13:32 Andrzej Haber