Śluza na stopniu wodnym w Malczycach otwarta. Minister Gróbarczyk: Ponad 20 lat nikt nie był w stanie jej dokończyć

Otwarcie śluzy wodnej w Malczycach

– Udało się sfinalizować inwestycję, której nikt nie był w stanie dokończyć przez ponad 20 lat – mówił minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk podczas otwarcia śluzy na stopniu wodnym w Malczycach. – Ta inwestycja znacząco poprawi zabezpieczenie przeciwpowodziowe w tym regionie – podkreślał z kolei wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Krzysztof Kozłowski.

Stopień wodny Malczyce zlokalizowano na prawym brzegu Odry w 300 km, naprzeciw wsi Rzeczyca, ok. 5 km powyżej miejscowości Malczyce. Na wybór tej lokalizacji złożyły się dobre warunki geologiczno inżynierskie, umożliwiające bezpieczne posadowienie budowli hydrotechnicznych. Istniejące zakole umożliwiło wykonanie stopnia poza korytem rzeki Odry, co uprościło budowę i zmniejszyło koszty robót budowlanych. W aktualnej lokalizacji budowa stopnia na niewielki wpływ na środowisko naturalne.

Na stopień wodny w Malczycach składać się będzie trzyprzęsłowy jaz klapowy, jaz stały, śluza jednokomorowa, przepławka dla ryb oraz elektrownia wodna. Obecnie otworzono śluzę, która umożliwia swobodną żeglugę na tym odcinku Odry.

Stopień wodny w Malczycach to przede wszystkim:

  • przywrócenie parametrów szlaku żeglugowego do klas międzynarodowych,
  • przywrócenie poziomu wód gruntowych,
  • przeciwdziałanie suszom,
  • ochrona przeciwpowodziowa,
  • produkcja energii przez elektrownię wodną,
  • powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie rzeki poniżej stopnia,
  • ochrona lasów łęgowych.

– Jestem szczęśliwy, że udało się otworzyć tę historyczną inwestycję. Rozpoczynamy nowy etap odtwarzania polskiej żeglugi śródlądowej – mówił minister Marek Gróbarczyk. Szef resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej podziękował wszystkim tym, którzy zaangażowali się w rozwój żeglugi śródlądowej w Polsce oraz w ukończenie samego stopnia wodnego w Malczycach i zapowiedział dwa kolejne w Lubiążu i Ścinawie. – Szczególnie dziękuję ministrowi Joachimowi Brudzińskiemu oraz Krzysztofowi Kozłowskiemu za wspieranie tego rodzaju projektów – dodał minister Gróbarczyk. Zaakcentował również, że jest to inwestycja, której nikt nie był w stanie dokończyć przez ponad 20 lat.

– Zapowiadaliśmy dokończenie Malczyc dwa lata temu i teraz się to udało – dodał minister.

– Odra jest drogą życia, szczególnie dla tej części Polski. Stopień wodny jest znaczną poprawą bezpieczeństwa związanego z zagrożeniem powodziowym w regionie Dolnego Śląska – podkreślał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Krzysztof Kozłowski. – Decyzja szefa MSWiA w zeszłym roku przekazano na ten cel 85 milionów złotych, natomiast w tym roku decyzją ministra Joachima Brudzińskiego przekazano na ten cel 123 milionów złotych – podkreślał minister Kozłowski. Dodał, że działania MSWiA to zapewnienie bezpieczeństwa Polakom nie tylko dzięki pracy służb mundurowych, ale również inwestycje takie jak ta w Malczycach mająca na celu działania przeciwpowodziowe.

Budowę stopnia wodnego Malczyce rozpoczęto w 1997 roku po tzw. „powodzi tysiąclecia”. Przez ponad 20 lat trwała budowa, która mogła zostać dokończona dzięki środkom przekazanym na ten cel w latach 2016-2017. Od dziś jest tam możliwa swobodna żegluga, a wszystkie elementy stopnia wodnego, czyli np. elektrownia wodna zostaną ukończone na przełomie lipca i sierpnia 2019 roku.

Otwarcie śluzy wodnej w Malczycach
Otwarcie stopnia wodnego w Malczycach4
Stopień wodny w Malczycach 1
Stopień wodny w Malczycach 2
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 15.06.2018 14:36
Osoba publikująca: Joanna Gajewska
Zmodyfikowano: 15.06.2018 14:36
Osoba modyfikująca: Joanna Gajewska