Minister Gróbarczyk: Na Mierzei Wiślanej znajduje się około 1,4 tony bursztynu o szacunkowej wartości 1, 4 mln zł

Zdjęcie przedstawia prelegentów konferencji na tle loga MGMiŻŚ. Minister Marek Gróbarczyk (po środku), dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski (po prawej) oraz zastępca dyrektora Urzędu Morskiego ds. technicznych Anna Stelmaszyk–Świerczyńska (po lewej).

15 maja 2019 roku w siedzibie MGMiŻŚ odbyła się konferencja prasowa dotycząca złóż bursztynu odnalezionych na terenie przekopu Mierzei Wiślanej. Wziął w niej udział minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski oraz Anna Stelmaszyk–Świerczyńska, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego ds. technicznych.

„Dla nas priorytetem jest budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Przypomnę tylko, że 22 maja otwieramy oferty na realizację i w trybie ustawowym chcemy jak najszybciej podpisać umowę z wykonawcą i rozpocząć przekop przez Mierzeję  Wiślaną.

W związku z sensacyjnymi doniesieniami odnośnie ilości bursztynu na terenie przekopu Mierzei Wiślanej – jego ilość to 1,4 tony o szacunkowej wartości 1,4 mln zł, przyjmując bardzo wysoki przelicznik 1000 zł/kg.”  – mówił minister Gróbarczyk.

Szef resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej zapewnił również, że ilość bursztynu na tym terenie będzie na bieżąco monitorowana.

„Bursztyn znajduje się w dwóch złożach – złoże A bliżej Zatoki Gdańskiej, w którym znajduje się 900 kg i 500 kg w złożu B. Z naszych badań wynika, że bardziej opłacalne będzie wydobycie bursztynu ze złoża B.” – mówił Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Jak powiedziała Anna Stelmaszyk – Świerczyńska, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego ds. technicznych, na terenie budowy zostało wykonanych 39 otworów wiertniczych.

Konferencja
bursztyny
konferencja
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 15.05.2019 16:35
Osoba publikująca: Andrzej Haber
Zmodyfikowano: 15.05.2019 16:39
Osoba modyfikująca: Andrzej Haber