W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Minister Moskwa na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Środowiska

26.06.2019

26 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Środowiska. W posiedzeniu wzięła udział Anna Moskwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Zdjęcie z posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Środowiska, po prawej minister Anna Moskwa.

Podczas posiedzenia ministrowie zdecydowali o przyjęciu tzw. podejścia ogólnego dot. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ws. minimalnych wymogów dot. ponownego wykorzystania wody. Wypracowane stanowisko będzie wykorzystane w negocjacjach z Parlamentem Europejskim w kolejnych etapach prac nad rozporządzeniem.

Przyjęcie podejścia ogólnego jest ważnym krokiem w kierunku ustanowienia ram dla ponownego wykorzystania odzyskanej wody przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska. Rozporządzenie przyczyni się do zwalczania niedoboru wody, który jest coraz większym problemem nie tylko w Polsce, ale i całej Europie. Rada w swym stanowisku pozostawia państwom członkowskim  swobodę wyboru, czy będą wykorzystywać ponownie wodę w zależności od uwarunkowań gospodarczych, społecznych, czy geograficznych. Pozwala także na zmianę decyzji i rozpoczęcie ponownego wykorzystania wody później, gdy państwo członkowskie uzna to za konieczne.

Podczas spotkania prezydencja rumuńska przekazała także informacje na temat stanu prac nad innym, ważnym z punktu widzenia MGMiŻŚ, dokumentem: wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/757 w celu właściwego uwzględnienia globalnego systemu gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki, które ma na celu częściową harmonizację wymagań tego rozporządzenia z analogicznymi wymaganiami dotyczącymi monitorowania, raportowania i weryfikacji, ustanowionymi w 2016 r. przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO).

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
28.06.2019 16:16 Andrzej Haber
Pierwsza publikacja:
28.06.2019 16:16 Andrzej Haber