W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Polsko-Białoruskie porozumienie dot. wód transgranicznych

07.02.2020

W Białowieży 7 lutego 2020 r. Anna Moskwa, podsekretarz stanu MGMiŻŚ i Andrei Khmel, zastępca ministra zasobów naturalnych i ochrony środowiska Republiki Białorusi podpisali porozumienie o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych.

Anna Moskwa, podsekretarz stanu MGMiŻŚ i Andrei Khmel, zastępca ministra zasobów naturalnych i ochrony środowiska Republiki Białorusi podpisują porozumienie

Porozumienie ma na celu ochronę i racjonalne użytkowanie wód transgranicznych, polepszenie ich jakości, zachowanie i jeśli to konieczne odbudowę ekosystemów.

Współpraca obu państw w zakresie ochrony i użytkowania wód transgranicznych będzie wieloaspektowa. Prowadzone będą m.in. :

💧hydrologiczne i hydrogeologiczne obserwacje i badania, uzgadniany monitoring wód w celu określenia ich jakości i ilości;
💧sporządzane bilanse wodnogospodarcze z uwzględnieniem jakości i ilości zasobów wodnych;
💧 szczególną rolę odgrywać będzie ochrona wód przed zanieczyszczeniem i nadmiernym poborem, identyfikacja zanieczyszczeń i oddziaływań wpływających na jakość wód;
💧ochrona przed powodziami i negatywnym oddziaływaniem zjawisk lodowych;
💧przeciwdziałanie zjawisku suszy;
💧wspólne użytkowanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na wodach granicznych;
💧zabezpieczenie warunków nawigacyjnych na wodach granicznych czy utrzymywanie naturalnego biegu koryt rzek granicznych.