Polsko-holenderska współpraca partnerska

Wspólne zdjęcie przedstawicieli strony polskie i holenderskiej

Przez dwa dni rządowi eksperci w dziedzinie gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej z Holandii oraz Polski mogli wymieniać się wiedzą oraz najlepszymi praktykami w zakresie funkcjonowania tych obszarów w obu państwach.

Było to możliwe dzięki wizycie delegacji Ministerstwa Infrastruktury i Gospodarki Wodnej Królestwa Niderlandów oraz The Netherlands Water Partnership w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W dniach 8-9 kwietnia 2019 r. w ramach polsko-holenderskiego porozumienia o współpracy toczyły się rozmowy w zakresie możliwości rozwoju transportu wodnego śródlądowego oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej.

Celem spotkania była także wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania unijnych dyrektyw, sposobów zarządzania zasobami wodnymi oraz procesów planowania inwestycji w gospodarce wodnej.

Bloki tematyczne obejmowały także zagadnienia dotyczące konsultacji społecznych w ramach ochrony przeciwpowodziowej i tworzenia nowych dróg wodnych.

Przedstawiciele resortu zapoznali się ze schematami pomocy publicznej realizowanymi w Holandii, a także możliwościami wdrażania inwestycji przez sektor prywatny.

Po zakończonej dyskusji obie strony wypracowały wnioski, które będą stanowić podstawę do tematów poruszanych podczas kolejnego spotkania.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 10.04.2019 15:33
Osoba publikująca: Joanna Gajewska
Zmodyfikowano: 10.04.2019 15:36
Osoba modyfikująca: Joanna Gajewska