„Przewodnik dla żeglarzy i armatorów jachtów"

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opublikowało na stronie internetowej materiał dla żeglarzy, właścicieli i armatorów jachtów o długości do 24 m. Przewodnik zawiera informacje dotyczące wymogów formalno-prawnych oraz rekomendacje MGMiŻŚ w zakresie bezpieczeństwa.

Przewodnik dla żeglarzy i armatorów jachtów został przygotowany w związku z oczekiwaniami środowisk żeglarskich, aby ułatwić orientację w obowiązujących normach prawnych i ich praktycznym stosowaniu oraz zebrać w jednym miejscu rozproszone w różnych aktach prawnych przepisy dotyczące jachtów. Jest to jedno z działań mających posłużyć podnoszeniu świadomości, budowaniu kultury żeglarskiej oraz zwiększaniu bezpieczeństwa żeglugi.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 25.01.2018 09:29
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 25.01.2018 09:29
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl