W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 1. Część zamieszczonych na stronie publikacji w formie PDF nie jest dostępna cyfrowo.
 2. Pliki wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej.
 3. Część plików nie jest dostępna cyfrowo.
 4. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 5. Niektóre elementy tekstowe są przedstawione w formie grafiki.
 6. Obsługa strony z użyciem urządzeń mobilnych może być utrudniona.
 7. Część nawigacji strony może opierać się tylko na elementach wizualnych.

Wyłączenia

 1. Treści, które nie zostały wytworzone przez KM PSP w Sosnowcu
 2. multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;
 3. dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.;
 4. mapy są wyłączone z obowiązku dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30.
 • Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu ul. Klimontowska 21, 41-200 Sosnowiec

Otoczenie i wejście do budynku - Do budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu możliwy jest dojazd bezpośrednio z ulicy Klimontowskiej. Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów.
Przy wejściu do budynku od strony parkingu znajduje się domofon, do którego istnieje dojazd wózkiem inwalidzkim. Za drzwiami znajduje się klatką schodową prowadzącą na parter oraz piętro obiektu, gdzie znajdują się pomieszczenia biurowe.

Toalety - Brak udogodnień. Brak toalety z przewijakiem.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo - Brak udogodnień.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących - Brak udogodnień.

Wchodzenie z psem przewodnikiem - Jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych - Brak udogodnień.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi - Brak udogodnień.

 

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021
Raport​_o​_dostępności.pdf 0.11MB
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego w formie dostępnej cyfrowo 2021
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publ​_032021​_w​_formie​_.pdf 0.06MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (pdf)
Plan​​_działania​​_na​​_rzecz​​_poprawy​​_zapewnienia​​_dostępności​​_osobom​.pdf 0.61MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - dokument w wersji dostępnej cyfrowo (docx)
Plan​​_działania​​_na​​_rzecz​​_poprawy​​_zapewnienia​​_dostępności​​_osobom​.docx 0.02MB
Tekst łatwy do czytania
Tekst​​_łatwy​​_do​​_czytania.docx 4.48MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 08:52 st. kpt. Tomasz Dejnak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja Dostępności 13.0 29.03.2024 08:11 mł. bryg. Tomasz Dejnak
Deklaracja Dostępności 12.0 11.05.2023 10:21 mł. bryg. Tomasz Dejnak
Deklaracja Dostępności 11.0 11.05.2023 10:11 mł. bryg. Tomasz Dejnak
Deklaracja Dostępności 10.0 30.03.2023 14:21 st. kpt. Tomasz Dejnak
Deklaracja Dostępności 9.0 27.03.2023 14:48 st. kpt. Tomasz Dejnak
Deklaracja Dostępności 8.0 08.12.2021 10:28 asp. Magdalena Mikowicz
Deklaracja Dostępności 7.0 23.09.2021 14:21 asp. Magdalena Mikowicz
Deklaracja Dostępności 6.0 23.09.2021 09:53 asp. Magdalena Mikowicz
Deklaracja Dostępności 5.0 17.03.2021 08:53 st. kpt. Tomasz Dejnak
Deklaracja Dostępności 4.0 17.03.2021 08:51 st. kpt. Tomasz Dejnak
Deklaracja Dostępności 3.0 16.03.2021 10:05 st. kpt. Tomasz Dejnak
Deklaracja Dostępności 2.0 16.03.2021 10:03 st. kpt. Tomasz Dejnak
Deklaracja Dostępności 1.0 08.12.2020 08:52 st. kpt. Tomasz Dejnak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}