W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Kowal.
 • E-mail: straz@sosnowiec.kmpsp.gov.pl
 • Telefon: 323631853

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu
 • Adres: 41-200 Sosnowiec ulica Klimontowska 21
 • E-mail: sekretariat@sosnowiec.kmpsp.gov.pl
 • Telefon: 323631846

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Otoczenie i wejście do budynku - Do budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu możliwy jest dojazd bezpośrednio z ulicy Klimontowskiej. Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów.
Przy wejściu do budynku od strony parkingu znajduje się domofon, do którego istnieje dojazd wózkiem inwalidzkim. Za drzwiami znajduje się klatką schodową prowadzącą na parter oraz piętro obiektu, gdzie znajdują się pomieszczenia biurowe.

Toalety - Brak udogodnień. Brak toalety z przewijakiem.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo - Brak udogodnień.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących - Brak udogodnień.

Wchodzenie z psem przewodnikiem - Jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych - Brak udogodnień.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi - Brak udogodnień.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 08:52 st. kpt. Tomasz Dejnak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja Dostępności 1.0 08.12.2020 08:52 st. kpt. Tomasz Dejnak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP