W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podsumowanie z działań ratowniczo - gaśniczych w 2020 roku na terenie powiatu lwóweckiego

Zdjęcie przedstawia logo Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim dokonała podsumowania z działań ratowniczo-gaśniczych w 2020 roku.

Rok 2020 był zdecydowanie bardziej pracowity, od poprzedniego. Na terenie powiatu lwóweckiego strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych wyjeżdżali do 870 zdarzeń, co stanowi 126 wyjazdów do akcji więcej niż w roku poprzednim.

W 2020 roku wzrosła liczba pożarów (338 pożarów) o 43 w stosunku do roku 2019 (295 pożarów). Wzrosła także ilość miejscowych zagrożeń (zdarzenia inne niż pożary), których w 2020 roku odnotowano 497, natomiast w 2019 r. takich zagrożeń było 411.

Tabela 1: Ilość zdarzeń w latach 2019 - 2020.

KP PSP

Ilość zdarzeń 2020 / 2019

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem wyjazdów

Lwówek Śląski

338 / 295

497 / 411

35  / 38

870 / 744

Pożary w powiecie lwóweckim

W roku 2020 najwięcej pożarów odnotowano na terenie gminy Lwówek Śląski. Tych było 113. Były to w zdecydowanej mierze małe pożary. Sporo pożarów odnotowano także na terenie gminy Mirsk, gdzie z 84 pożarów aż 79 to miejscowe zagrożenia. Na terenie gminy Gryfów Śląski wszystkich pożarów w roku ubiegłym było 78, z czego jeden był bardzo duży , osiem średnich a pozostałe to małe pożary. W gminie Lubomierz w 2020 roku odnotowano 38 pożarów, z czego 34 to miejscowe zagrożenia, pozostałe zakwalifikowano do średnich. Najmniej zdarzeń związanych z ogniem, bo tylko 25 było na terenie gminy Wleń.

Kiedy najczęściej dochodzi do pożarów?

Jak wynika ze statystyk, najbardziej gorącym miesiącem jest kwiecień. Z 338 pożarów aż 85 powstało właśnie w tym wiosennym miesiącu, gdy dochodzi do pożarów traw i lasów, które zazwyczaj wywołane są działalnością człowieka. Najbezpieczniejszym miesiącem okazuje się czerwiec. W 2020 roku w czerwcu strażacy do pożarów wyjeżdżali tylko 7 razy.

Tabela 1: Ilość zdarzeń w latach 2019 - 2020.

Pożary w rozbiciu na miejsce powstania  2020 / 2019

 

Lp.

 

Podział administracyjny

 

Ogółem

Obiekty użyteczności publicznej

Obiekty mieszkalne

Obiekty produkcyjne

Obiekty magazynowe

Środki
transportu

Lasy (państwowe i prywatne)

Uprawy, rolnictwo

Inne obiekty

1.

Gryfów Śląski

78 / 72

2 / 1

17 / 17

0 / 1

2 / 4

5 / 6

1 / 2

41 / 24

10 / 17

2.

Lubomierz

38 / 41

0 / 2

12 / 14

0 / 0

0 / 0

0 / 3

4 / 2

11 / 13

11 / 7

3.

Lwówek Śląski

113 / 79

1 / 2

39 / 39

0 / 0

0 / 0

11 / 4

9 / 2

33 / 20

20 / 12

4.

Mirsk

84 / 77

0 / 1

28 / 20

2 / 1

0 / 0

6 / 7

3 / 1

32 / 32

13 / 15

5.

Wleń

25 / 26

0 / 0

14 / 14

0 / 0

0 / 0

0 / 1

0 / 1

8 / 7

3 / 3

RAZEM

338/295

3/6

110/ 104

2/2

2/4

 

22/21

17/8

125/96

57/54

 

Miejscowe zagrożenia

Miejscowe zagrożenia są to zdarzenia inne niż pożar, a stwarzające zagrożenie dla życia, mienia i środowiska. W ogólnej liczbie powstałych zdarzeń miejscowe zagrożenia stanowiły 57,1% 497 zdarzeń w 2020 roku, a ich liczba w porównaniu z 2019 rokiem z 411 interwencji wzrosła o 86 interwencji, co stanowi wzrost o 17,3%.

W statystyce miejscowych zagrożeń przoduje gmina Lwówek Śląski. Z 497 zdarzeń, aż 153 miały miejsce właśnie w stolicy naszego powiatu. Strażacy 12 z nich zakwalifikowali jako małe, 140 jako lokalne i tylko jedno jako średnie. Na drugim miejscu z 111 miejscowymi zagrożeniami jest gmina Mirsk. Na trzecim miejscu jest najmniejsza z gmin naszego powiatu, w gminie Wleń w 2020 roku strażacy odnotowali aż 84 miejscowe zagrożenia, z czego 8 zakwalifikowali, jako małe, 74 jako lokalne i dwa jako średnie. Na terenie gminy Lubomierz takich miejscowych zagrożeń w ubiegłym roku było 77 a najmniej, bo tylko 72 odnotowano na terenie gminy Gryfów Śląski.

Najbardziej niebezpiecznymi miesiącami, jeżeli chodzi o miejscowe zagrożenia, w ubiegłym roku okazał się luty (98), a tuż za nim grudzień (71). Natomiast najmniej pracy strażacy mieli w listopadzie, kiedy to do miejscowych zagrożeń wyjeżdżali 14 razy.

Tabela 5: Miejscowe zagrożenia w latach 2018 – 2020

 

Lp.

 

Powiat / gmina

Miejscowe zagrożenia

2020 / 2019 / 2018

RAZEM

małe

lokalne

średnie

duże

gigantyczne

1.

Gryfów Śląski

72 / 78 / 78

5 / 5 / 5

67 / 72 / 72

0 / 1 / 1

0/ 0 / 0

0 / 0 / 0

2.

Lubomierz

77 / 71 / 68

0 / 2 / 11

75 / 66 / 54

2 / 2 / 3

0 / 1 / 0

0 /  0 / 0

3.

Lwówek Śląski

153 / 144 / 163

12 / 16 / 17

140 / 127 / 142

1 / 1 / 4

0 / 0 / 0

0 /  0 / 0

4.

Mirsk

111 /  62 / 101

7 / 4 / 16

104 / 56 / 81

0 / 1 / 3

0 / 0 /0

0 /  0 / 0

5.

Wleń

84 / 56 / 59

8 / 1 / 9

74 / 54 / 49

2 / 1 / 1

0 / 0 / 0

0 /  0 / 0

RAZEM

497 / 411 / 469

32 / 28 / 58

460 / 375 / 398

5 / 7 / 12

0 / 1 / 0

0 /  0 / 0

 

Fałszywe alarmy

Część zgłoszeń wpływających do straży pożarnej to tak zwane fałszywe alarmy. Liczba tych w ostatnich latach utrzymuje się na podobnym poziomie. W ubiegłym roku na terenie powiatu lwóweckiego odnotowano ich 35, rok wcześniej 38 a w 2018 roku 33. Warto zaznaczyć, iż spora część z tych zgłoszeń to zgłoszenia w dobrej wierze. Tych w ubiegłym roku było 21, natomiast 14 to zgłoszenia z zamontowanych w budynkach użyteczności publicznej alarmów, które uruchamiały się zazwyczaj podczas prowadzonych na obiektach prac remontowych.
W 2020 roku strażacy nie odnotowali złośliwych zgłoszeń. Rok wcześniej takich było 4.

Osoby poszkodowane

W wyniku zdarzeń odnotowano 4 ofiary śmiertelne, a 83 zostały ranne. To tragiczny bilans zdarzeń 2020 roku. Wszystkie śmiertelne przypadki odnotowano na terenie gminy Lwówek Śląski. Z osiemdziesięciu trzech osób aż 44 zostało ranne na terenie stolicy naszego powiatu, 15 na terenie gminy Lubomierz, 10 na terenie gminy Mirsk, 9 na terenie gminy Gryfów Śląski i 5 na terenie gminy Wleń. Większość tych dramatycznych zdarzeń nastąpiła w wyniku miejscowych zagrożeń. W samych pożarach w ubiegłym roku na terenie naszego powiatu ranne zostały trzy osoby, w tym jedno dziecko.

Straty materialne

Straty materialne przy pożarach i miejscowych zagrożeniach w 2020 roku zostały oszacowane na ponad osiem milionów złotych. 6,8 miliona złotych to straty w wyniku pożarów, połowa tej kwoty stanowią budynki. Natomiast straty powstałe w wyniku miejscowych zagrożeń oszacowano na 1,3 miliona złotych, w tym straty w budynkach na nieco ponad sto tysięcy.

Dzięki szybkim i sprawnym działaniom w ubiegłym roku udało się uratować mienie wyceniane na ponad 27,5 miliona złotych!

 

Autor: mł. bryg. Andrzej Więdłocha

Źródło: KP PSP w Lwówku Śląskim