W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komisja Prawa autorskiego - informacje ogólne

Do zadań Komisji należy m.in.: rozpatrywanie spraw o zatwierdzanie i zmianę zatwierdzonych tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, rozstrzyganie sporów dotyczących stosowania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, rozstrzyganie sporów związanych z zawarciem umowy pomiędzy operatorem sieci kablowej a właściwą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi o reemisję w sieciach kablowych utworów nadawanych w programach organizacji radiowych i telewizyjnych;

Podstawę prawną działania Komisji Prawa Autorskiego stanowi ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. O zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. Z 2018 r. Poz. 1293 - zwanej dalej ustawą)

Komisja składa się z dwudziestu arbitrów – osób posiadających odpowiednią wiedzę oraz niezbędne doświadczenie zawodowe z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Arbitrów do Komisji powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego spośród kandydatów przedstawionych przez:

organizacje zbiorowego zarządzania oraz stowarzyszenia zrzeszające twórców, artystów wykonawców, wydawców i producentów (10 arbitrów);
organizacje zrzeszające podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz organizacje radiowe i telewizyjne (10 arbitrów).

Do zadań Komisji należy:

1) rozpatrywanie spraw o zatwierdzanie i zmianę zatwierdzonych tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych;
2) rozwiązywanie sporów dotyczących stosowania tabel, o których mowa w pkt 1;
3) rozwiązywanie sporów związanych z zawarciem i warunkami umowy, o której mowa w art. 21 z indeksem 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. rozwiązywanie sporów związanych z zawarciem umowy pomiędzy operatorem sieci kablowej a właściwą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi o reemisję w sieciach kablowych utworów nadawanych w programach organizacji radiowych i telewizyjnych;
4) rozwiązywanie sporów w przypadku, gdy pomimo negocjacji, o których mowa w art. 45 ust. 5, umowa nie została zawarta.