W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

„Kultura inspirująca”

Kultura inspirująca – nowe standardy promocji kultury polskiej za granicą

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu naboru do drugiej edycji programu realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Kultura inspirująca.

Program jest poświęcony projektom mającym na celu wieloletnią współpracę polskich instytucji kultury z kluczowymi zagranicznymi instytucjami oraz w partnerstwie z polskimi placówkami zagranicznymi.

Do programu mogą aplikować instytucje podległe i nadzorowane przez MKiDN. Na wnioski oczekujemy do 31 stycznia 2020 r.

Program Kultura inspirująca jest jednym z fundamentów zintegrowanego systemu promocji kultury polskiej za granicą - projektu strategicznego -  realizowanego w ramach rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) oraz wynikiem wspólnych działań Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Spraw Zagranicznych.

Dla kogo?

Program Kultura inspirująca przeznaczony jest dla instytucji podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, których działalność finansowana jest
w ramach rozdziału 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 

Nowość !

Instytucje mogą składać również wnioski grupowe.

Na jakie projekty?

Dofinansowanie w ramach programu Kultura inspirująca można otrzymać na realizację następujących zadań:

  • projekty promujące polską kulturę, skierowane do odbiorcy zagranicznego
    i realizowane poza granicami RP
  • pobyty zagraniczne pracowników polskich instytucji kultury w instytucjach partnerskich
  • wizyty studyjne – przyjęcie zagranicznych gości przez polskie instytucje kultury lub grupy instytucji mające na celu rozwój współpracy oraz realizację wspólnych projektów.

Nowość!

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest łączenie różnych rodzajów zadań w ramach jednego wniosku.

Miejsca realizacji projektów

Podczas oceny wniosków istotne znaczenie będzie miało miejsce realizacji projektu. Zadania realizowane na terenie wymienionych poniżej obszarów geograficznych będą traktowane priorytetowo:

  • Europa
  • Państwa Kaukazu Południowego (Gruzja, Azerbejdżan, Armenia)
  • Azja Wschodnia (Japonia, Chiny, Republika Korei, Wietnam)
  • kraje istotne w kształtowaniu dialogu polsko-żydowskiego – ze szczególnym uwzględnieniem Izraela i Stanów Zjednoczonych

O czym pamiętać

Zadania finansowane w ramach programu powinny się wyróżniać przemyślaną, spójną
i dopracowaną koncepcją artystyczną. Mogą się koncentrować na prezentacji konkretnego wydarzenia lub zjawiska artystycznego, bądź prezentować kulturę polską w bardziej przekrojowy, wielodziedzinowy sposób. Przy wyborze kraju prezentacji wydarzenia należy wziąć przede wszystkim pod uwagę wspólnotę doświadczeń historyczno-kulturowych oraz dostosowanie dziedziny do specyfiki danego kraju. Realizacja zadań powinna odbywać się
z poszanowaniem kontekstu społeczno–kulturowego, religijnego i politycznego.

Zadania muszą być organizowane we współpracy z przynajmniej jednym strategicznym partnerem zagranicznym, dla którego prowadzenie działalności kulturalnej, jest podstawowym zadaniem statutowym.

Podczas oceny wniosków szczególna uwaga zostanie położona na stopień zaangażowania partnera zagranicznego (jego pozycję, miejsce prezentacji, wsparcie merytoryczne, organizacyjne lub/i finansowe) oraz kompleksowe działania promocyjno-informacyjne.

Ponadto, zachęcamy do nawiązywania współpracy z polskimi placówkami zagranicznymi, które udzielą możliwego wsparcia uzgodnionego z wnioskodawcą. Udział placówki
w realizacji zadania będzie miał istotny wpływ na ocenę projektu.

Budżet programu

Na realizację zadań w ramach programu Kultura inspirująca MKiDN przeznaczy 6 000 000 zł. Maksymalna wnioskowana kwota na realizację jednego zadania to 800 000 zł.

Materiały

Regulamin
Regulamin​_programu​_Kultura​_inspirująca​_-​_II​_edycja​_(11).docx 0.05MB
Formularz wniosku dla instytucji – indywidualny
Formularz​_wniosku​_​_dla​_instytucji​_II​_edycja​_.docx 0.02MB
Kosztorys wniosku dla instytucji – indywidualny
Kopia​_Zał​_​_1​_do​_wniosku​_Kosztorys​_2020​_indywidualnie.xlsx 0.01MB
Formularz wniosku dla instytucji – grupowy
Formularz​_wniosku​_​_grupowego​_II​_edycja.docx 0.02MB
Kosztorys wniosku dla instytucji – grupowy
Kopia​_Zał​_​_1​_do​_wniosku​_Kosztorys​_2020​_grupowo.xlsx 0.01MB

Kontakt:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Współpracy z Zagranicą,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,00-071 Warszawa

Informacje dotyczące programu udzielane są przez panią Olgę Wołosiewicz, tel.: (22) 42 10 346, e-mail: owolosiewicz@mkidn.gov.pl