W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Mistrz Rzemiosł Artystycznych

Tytuł honorowy „Mistrz Rzemiosł Artystycznych” nadawany jest rzemieślnikom posiadającym znaczący i uznany dorobek zawodowy w zakresie wytwarzania lub odtwarzania przedmiotów o charakterze artystycznym lub zabytkowym, naprawy i konserwacji takich przedmiotów, naprawy  i konserwacji zabytkowych obiektów budowlanych oraz świadczenia usług związanych  z artystycznym zdobieniem obiektów budowlanych, na mocy art. 3a ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. nr 112, poz. 979, z późn.  zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadawania tytułu „Mistrz Rzemiosł Artystycznych” przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

  1. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadaje tytuł z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  1. organu administracji publicznej;
  2. władz statutowych ogólnopolskich organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji prowadzących  statutową działalność kulturalną;
  3. kierownika placówki dyplomatycznej lub konsularnej RP;
  4. Związku Rzemiosła Polskiego.
  1. Nadsyłana do ministerstwa dokumentacja powinna zawierać:
  1. Wniosek o nadanie tytułu honorowego „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”;
  2. załączniki: kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz kopie    dyplomów z wystaw i konkursów branżowych.
  1. Minister podejmuje decyzje w oparciu o opinię Rady do spraw opiniowania wniosków dotyczących przyznawania tytułu  honorowego „Mistrz Rzemiosł Artystycznych” działającej na podstawie Zarządzenia  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 kwietnia 2012 r. Terminy posiedzeń Rady będą ustalane z uwzględnieniem ilości wniosków zgłaszanych przez uprawnione podmioty.
  2. Potwierdzeniem nadania tytułu przez Ministra  jest dyplom, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia ministra rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadawania tytułu „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”. Dyplom wręcza Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub osoba przez niego upoważniona  w sposób i w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter aktu wręczenia.

Wnioski powinny być adresowane na Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i składane na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,

00-071 Warszawa

KONTAKT:

Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego

Departament Narodowych Instytucji Kultury

Tel. (22) 42 10 351, mail: dzabkowska@mkidn(dot)gov(dot)pl

DO POBRANIA:

Materiały

Wzór wniosku o nadanie tytułu honorowego „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”
20150417​_Wzór​_wniosku​_o​_nadanie​_tytułu​_honorowego​_„Mistrz​_Rzemiosł​_Artystycznych”.docx 0.02MB
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie nadawania tytułu honorowego „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”
20120417mistrz​_rzemiosl​_artystycznych-zalacznik​_nr​_9.pdf 0.68MB
Zarządzenie Ministra w sprawie Rady do spraw opiniowania wniosków dotyczących przyznawania tytułu honorowego „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”
20120417zarzadzenie-zalacznik​_nr​_10.pdf 0.89MB