W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej", nadaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z własnej inicjatywy albo na wniosek:

1) posłów lub senatorów; 
2) ministrów lub kierowników urzędów centralnych; 
3) wojewodów; 
4) jednostek samorządu terytorialnego; 
5) podmiotów prowadzących statutową działalność kulturalną, w tym organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji działających w sferze kultury; 
6) związków zawodowych; 
7) dyrektorów państwowych i samorządowych instytucji kultury; 
8) dyrektorów szkół artystycznych; 
9) rektorów szkół wyższych;
10) kierowników placówek dyplomatycznych lub konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Odznakę wręcza uroczyście minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub osoba przez niego upoważniona. Przyznaje się ją osobom fizycznym i prawnym bez względu na obywatelstwo, miejsce zamieszkania i siedzibę.

Więcej informacji:
Jadwiga Zabłocka
tel. 22 42 10 363,
e-mail: jzablocka@mkidn.gov.pl

Do pobrania

Materiały

Wzór wniosku o nadanie odznaki honorowej
20120203​_wniosek​_ZDKP.doc 0.03MB
Rozporządzenie w sprawie nadawania odznaki honorowej "Zasłużony dla Kultury Polskiej"
20120203​_rozp​_ZKP.pdf 0.89MB