W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Organizatorzy MHŻP uzgodnili kandydaturę na dyrektora Muzeum

14.02.2020

fot. PAP/ Radek Pietruszka

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzgodnił ze współorganizatorami Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawa i Przewodniczącym Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny, kandydaturę na stanowisko dyrektora i zamierza powołać pana Zygmunta Stępińskiego na trzyletnią kadencję.

Jednocześnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z poźn. zm), minister wystąpi do związków zawodowych działających w Muzeum oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych o opinię na temat kandydata na dyrektora MHŻP. 

Nowy dyrektor muzeum POLIN powinien zostać powołany do końca lutego 2020 r.


Organizers of the Polin Museum of the History of Polish Jews have agreed on the candidate for the director of the Museum

Minister of Culture and National Heritage has agreed with the co-organizers of the Polin Museum of the History of Polish Jews – i.e. the Mayor of the City of Warsaw and the Chairman of the Board of the Association of the Jewish Historical Institute of Poland, on the candidate for the director and is willing to nominate Mr Zygmunt Stępiński for a three-year term.

At the same time in accordance with the provisions of the Act on Organizing and Running Cultural Activity of 25 October 1991 (Journal of Laws of 2018, item 1983, with further amendments), the Minister will consult trade unions operating at the Museum as well as professional and creative associations for an opinion on the candidate for director of the Polin Museum of the History of Polish Jews.

New director of the Polin Museum should be appointed by the end of February 2020.