W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Uczelnie artystyczne – w strefie żółtej zajęcie hybrydowe, w czerwonej – nauka zdalna. Szkoły prowadzą zajęcia hybrydowo

17.10.2020

Zajęcia na studiach, studiach podyplomowych, a także prowadzonych w ramach innych form kształcenia na uczelniach artystycznych w strefie żółtej odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w siedzibach uczelni i ich filiach. W strefie czerwonej - w formie kształcenia na odległość. Nowe regulacje wchodzą w życie 19 października. W szkołach artystycznych zajęcia będą prowadzone w sposób hybrydowy.

Budynek MKiDN fot. Danuta Matloch

Zgodnie z rozporządzeniem ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu z 16 października 2020 r., decyzję w sprawie sposobu prowadzenia zajęć w strefie żółtej podejmuje rektor uczelni, który określa warunki realizacji zajęć oraz korzystania z infrastruktury uczelni w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i biorących w nich udział.

W strefie czerwonej uczelnie artystyczne mogą prowadzić w siedzibach lub filiach zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych kolegia elektorów uczelni artystycznych, organy kolegialne samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach artystycznych oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni artystycznych mogą podejmować uchwały przy użyciu środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni artystycznych lub aktach regulujących działanie tych podmiotów.

W szkołach muzycznych I i II stopnia (publicznych i niepublicznych), zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej, w strefie czerwonej i żółtej zajęcia z gry na instrumencie realizowane są w szkole, pozostałe zajęcia mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W przypadku ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, klas I i II ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia oraz klas I–V ogólnokształcących szkół baletowych – zajęcia są realizowane w szkole.

W przypadku liceów plastycznych, klas V i VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, klas III–VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia oraz klas VI–IX ogólnokształcących szkół baletowych – zajęcia z przedmiotów zawodowych są realizowane w szkołach, a pozostałe zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W pozostałych typach szkół artystycznych zajęcia z przedmiotów zawodowych są realizowane w szkołach, pozostałe mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

BĄDŹ BEZPIECZNY – STOSUJ ZASADĘ DDMA

Nasze zdrowie zależy od wzajemnej odpowiedzialności. Każdy ma wpływ na to, jak szybko epidemia zostanie zahamowana. W jaki sposób możemy to zrobić? Wystarczy stosować zasadę DDMA, dzięki której chronimy siebie i innych:

D jak dystans

D jak dezynfekcja

M jak maseczka

A jak aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

Utrzymywanie dystansu min. 1,5 m od innych osób, częste mycie rąk woda z mydłem i ich dezynfekcja, a także zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej - to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.

Walkę z zagrożeniem wspiera także aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe. Jest w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Co ważne, im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.