W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zakończono prace konserwatorskie i renowację w zespole klasztornym pw. św. Józefa w Gdańsku

01.12.2019

Dobiegła końca rewitalizacja zespołu klasztornego pw. św. Józefa w Gdańsku, która została zrealizowana dzięki decyzji ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz przyznanym środkom, w wysokości ponad 16 mln zł, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zakończono prace konserwatorskie i renowację w zespole klasztornym pw. św. Józefa w Gdańsku

Obiekt jest XV-wiecznym pokarmelickim zabytkiem o wyjątkowej wartości artystycznej. Zespół  położony jest na obszarze uznanym w 1994 roku za Pomnik Historii. W ramach otrzymanego dofinansowania, wynoszącego 16 200 609,55 zł, przeprowadzono kompleksowy remont zespołu klasztornego, w tym konserwację okien witrażowych, wystroju wnętrza oraz ścian wewnątrz Kapitularza.

Dzięki dofinansowaniu Beneficjent będzie mógł znacząco zwiększyć liczbę odwiedzających obiekt (z 1 300 do ponad 34 000 osób rocznie), przystosować obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych (m. in. poprzez odpowiednie oznakowanie sal oraz eksponatów, wykorzystanie muzyki i dźwięków o różnym natężeniu) oraz rozszerzyć swoją ofertę kulturalną o:

  • cykliczne koncerty muzyczne – koncerty i prezentacje współczesnej sceny muzyki chrześcijańskiej, w tym zespołów amatorskich oraz profesjonalnych artystów;
  • warsztaty dla młodzieży i dorosłych – tygodniowe i weekendowe, poświęcone edukacji i formacji intelektualnej oraz studyjnej filozoficzno–teologicznej, a także formacji społecznej;
  • warsztaty taneczne, muzyczne oraz teatralne;
  • otwarty przegląd form teatralnych – amatorskie zespoły prezentujące formy teatralne bazujące na tematach biblijnych;
  • debaty i spotkania autorskie twórców literatury współczesnej oraz zaproszonych gości;
  • Inkubator Kultury dla młodych artystów - udostępnianie pomieszczeń młodym do prowadzenia twórczości, planowania i przygotowywania wydarzeń, przeprowadzania prób, itp.

Projekt współfinansowany ze środków POIiŚ 2014-2020, Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1. – „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Więcej o projekcie na: http://poiis.mkidn.gov.pl/MapProjects/views/project.php?id=606

 

Zdjęcia (4)